Doğalgaz İç Tesi̇sat Mühendi̇s Yetki̇lendi̇rme (Yüz Yüze) KONYA ŞUBE 18 Mayıs 2022 Çarşamba 13:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme (Yüz Yüze)

 

Sayın Üyemiz; Bu eğitime katılım için TEMEL DOĞALGAZ MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ tamamlanmış olmalıdır.

 

Eğitim Süresi : 12 Saat (2 Gün)

Eğitim Günleri ve Saatleri :  18-19 Mayıs 2022 Saat : 13:00-19:00 

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından TÜRKAK onaylı Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Eğitim İçeriği

-      Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme esasları, izometrik çizim teknikleri

-      Kolon tesisatı ve daire içi doğalgaz tesisatı boru çapı hesapları (≤ 50 mbar basınçlı tesisatlar için)

-      Kolon tesisatı ve daire içi doğalgaz tesisatı boru çapı hesapları için örnek proje yapılması

-      Merkezi sistem kazanların tanıtımı ve doğalgaz tesisatı güzergâh seçimi

-      Doğalgaz brülörleri ve brülör seçimleri, gaz yolu armatürleri kontrolü

-      Kazan dairelerinde havalandırma sistemleri, baca sistemleri ve hesapları

-      Merkezi sistem projelerinde boru çapı hesapları  (> 50 mbar basınçlı tesisatlar için)

-      Kazan dairesi doğalgaz tesisatı boru çapı, havalandırma ve brülör seçimi hesapları için örnek proje yapılması

Kimler Katılabilir

Katılımda Aranacak Şartlar :

- Temel Doğalgaz Eğitimini tamamlamış olanlar 

- Oda Üyesi Makina Mühendisi

- Üye ödenti borcu olmamak

Ödeme Bilgileri

Ücretler: 

600 TL Eğitim Ücreti

150 TL Sınav Ücreti (Sınava Girelecek olan Şubeye Ödenecektir.)