Iso14001:2015 Çevre Yöneti̇m Si̇stemi̇ Temel Eği̇ti̇mi̇ Sanal Sınıf 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
2 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Eğitim İçeriği

1.       GÜN

Çevre kavramı nedir ? Çevre Yönetim Sisteminin tarihsel gelişimi, Çevre yönetim sistemi prensipleri, yasa ve yönetmeliklere uyum ISO14001:2004 ne idi ?  ISO14001:2004’den ISO9001:2015’e Geçiş metodolojisi, Zaman Planı Proses Yaklaşımı (IATF Yaklaşımı), Proses tespiti Risk Nedir ? Acil Durum Planları nedir ? Fırsat nedir ? Risk Bazlı Düşünme (ISO31000:2018 RYS) nasıldır ? ISO14001:2015 ÇYS’nin detaylı incelenmesi Çevre politikasının oluşturulması, Çevre Boyutları Çevre Etki Değerlendirme  Uygunluk Değerlendirme, AB Direktifleri Genel Bakış Çevre El Kitabı, Yönetim Temsilcisi kavramlarındaki değişiklikler Özel İstekler (Müşteri Memnuniyeti, ISO10002:2018) Organizasyon El Kitabı Prosedürlerin oluşturulması Çevre Süreçlerin tespiti ve oluşturulması, Tedarikçi Yönetimi

2.       GÜN

Çevre hedefleri ve planlar Dışarıdan Sağlanan Ürün ve Hizmetler için yeni yaklaşım Çevre Talimatların oluşturulması Doküman hazırlama teknikleri Dokümantasyon uygulama adımları Dokümante Edilmiş Bilgi, Doküman ve Kayıt kavramlarının yeni halleri Çevre ve Etki Derece Kavramları, Müşteri açısından Çevre Uygulamaları, Müşteri şikayetleri ve memnuniyeti yönetimi ÇYS - İç Denetim ve Uygulamaları Nelerdir ? NC ve DÖF / DF, Denetim Raporlamaları, Takibi ve Kapatmalar Liderlik ve Performans Değerlendirme beklentileri Genel Değerlendirme - Riskleri Azaltma işlemleri YGG çalışmaları

Kimler Katılabilir

Katılımcıların, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan gerekliliklerin anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç yaklaşımı mantığı ile risk bazlı düşünme tekniklerinin, ÇED, Atık Yönetimi ve Uygunluk Değerlendirme kombinasyonu sonucu ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaları hedeflenmektedir. 

Eğitim sırasında örnekler verilerek vak’a uygulamaları yapılacak olup, katılımcılara ‘Eğitime Katılım Sertifikası‘‘ verilecektir.  Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını fiilen yürütecek çalışanlar.

Çevre Yönetim Sistemleri ve KYS konusunda genel bilgi sahibi olma …

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.