Iso14001:2015 Çevre Yöneti̇m Si̇stemi̇ İç Denetçi̇ Eği̇ti̇mi̇ Sanal Sınıf 24 Şubat 2023 Cuma 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
2 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Eğitim İçeriği

1. GÜN Çevre / çevre yönetim sistemi ilişkisi  Çevre – Çevre kontrol kavramları Sistem Yaklaşımı - Atık Yönetimi Risk Bazlı Düşünme, Acil Durum Planları Sistem / süreç / süreç yaklaşımı  Sistem kavramı - Boyut Analizi Nedir ? Akış, iş akışı, süreç Proses Bileşenleri, Uygunluk Değerlendirme Beklentileri Süreç yaklaşımı Risk Bazlı Düşünme Nedir ? ISO14001:2015’in Temel Revizyonları ve işlerliklerinin detaylı gözden geçirilmesi ISO31000:2018 RYS standardının irdelenmesi ISO19011:2018 standartlarının irdelenmesi Denetim çeşitleri  1. Taraf 2. Taraf 3. Taraf Denetim ve Dokümante Edilmiş Bilgi nedir ? Proses Yaklaşımı ve Çevre Etki Analizi Entegrasyonu ÇYS Denetim kavramı ÇYS Denetim hedefleri Soru listeleri Objektif kanıt Uygunsuzluk, gözlem Raporlama Döf / uygunsuzluk kapatma Denetçi Bağımsızlık Denetçi nasıl olmalıdır ? Denetçi nasıl olmamalıdır ? ISO14001:2004 – ISO14001:2015 (atıflar ve farklar) ve ISO9001:2015 KYS Entegrasyonu İç tetkik yaklaşımı ve Uygulama Adımları, DENETİM PROGRAMI

Kimler Katılabilir

Katılımcıların, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ve risk bazlı düşünme ile ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirilerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

• Başarı değerlendirme sınavlı olup, min. 70 puan alınması sonucu BAŞARI sertifikası verilmektedir. • 2 sınav hakkı bulunmakta olup, aksi halde eğitim tekrarı yapılmaktadır. Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi çalışmalarını fiilen yürütecek çalışanlar.

ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi eğitimi mutlaka alınmış olunmalı ve Proses Uygulamaları, Proses Yaklaşımı, Atık Yönetimi, Boyut Analizi vb. temel çevre konularında bilgi sahibi olmak gereklidir …

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.