Iso45001:2018 İş Sağliği Güvenli̇ği̇ Yöneti̇m Si̇stemi̇ Temel Eği̇ti̇mi̇ Sanal Sınıf 8 Mart 2023 Çarşamba 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Eğitim İçeriği

1. GÜN Temel İş Sağlığı ve Güvenliği kavramları nlerdir ? İSGYS Tarihsel Gelişimi, İSGYS  temel prensipleri, yasa ve yönetmeliklere uyum OHSAS18001 ne idi ?  - ISO45001:2018 Neler Getirdi OHSAS18001’den ISO45001:2018’e Geçiş metodolojisi, Zaman Planı Proses Yaklaşımı (IATF Yaklaşımı) Risk Nedir ? Acil Durum Planları nedir ? Fırsat nedir ? Risk Bazlı Düşünme (ISO31000:2018) nasıldır ? ISO45001:2018 İSGYS ’nin detaylı incelenmesi İSGYS politikasının oluşturulması, Kuruluşun Rolleri nedir ? Çalışan Temsilcisi ve Yönetim Temsilcisi kavramlarındaki değişiklikler Performans Ölçümü ve İzleme, Uygunluk Değerlendirmesi,   Özel İstekler (Müşteri Memnuniyeti, ISO10002:2018) Organizasyon El Kitabı, Alt İşveren Kimdir ? Tedarikçi Denetimleri Nelerdir ? Prosedürlerin oluşturulması Süreçlerin tespiti ve oluşturulması, Tedarikçi Yönetimi 2. GÜN İSGYS hedefleri ve planları Dışarıdan Sağlanan Ürün ve Hizmetler için yeni yaklaşım İSGYS Talimatların oluşturulması İSGYS Doküman hazırlama ve uygulama teknikleri Tehlike, Olay, Kaza, Yaralanma, İstişare, Sağlığın Bozulması, Yasal Gereklilikler Nedir ?  Dokümante Edilmiş Bilgi, Doküman ve Kayıt kavramlarının yeni halleri Çalışanların Görüşünün Alınması, Çalışma Koşulları, Ergonomi Nedir ? Müşteri açısından İSGYS Nedir ?, İç - Dış İletişim nasıl sağlanır ? Müşteri şikayetleri ve memnuniyeti yönetimi İç Denetim ve Uygulamaları NC ve DÖF - DF, Denetim Raporlamaları, Takibi ve Kapatmalar Liderlik ve Performans Değerlendirme beklentileri İSGYS İyileştirme konseptinin netleştirilmesi, Tehlikeyi Giderme nedir ? Genel Değerlendirme - Riskleri Azaltma işlemleri Workshop aktiviteleri YGG çalışmaları

Kimler Katılabilir

Katılımcıların, ISO45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan gerekliliklerin anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında Proses Yaklaşımı mantığı ile Risk Bazlı Düşünme tekniklerinin, İş Kaza - Acil Durum ve Uygunluk Değerlendirme kombinasyonu sonucu ISO45001:2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaları hedeflenmektedir.

Eğitim sırasında örnekler verilerek vak’a uygulamaları yapılacak olup, katılımcılara ‘Eğitime Katılım Sertifikası‘‘ verilecektir.  Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO45001:2018 İSGYS çalışmalarını fiilen yürütecek çalışanlar.

Kalite Yönetim Sistemleri ve İSGYS  konusunda genel bilgi sahibi olma …

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.