Iso45001:2018 İsgys İç Denetçi̇ Eği̇ti̇mi̇ Sanal Sınıf 10 Mart 2023 Cuma 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Eğitim İçeriği

1. GÜN İSGYS  temel prensipleri, yasa ve yönetmeliklere uyum Performans Ölçümü ve İzleme, Uygunluk Değerlendirmesi,  Sistem Yaklaşımı, İS Güvence Altına Sistemi ve Uygulama Adımları Risk Bazlı Düşünme Sistem / süreç / Proses Yaklaşımı  Sistem kavramı, Tehlikeyi Giderme Akış, iş akışı, süreç Süreç bileşenleri ve Acil Durum Uygulamaları Nedir ? Süreç yaklaşımı nedir ? MOS, DS, YS Nedir ? Risk Bazlı Düşünme Nedir ? ISO45001:2018’in Temel Revizyonları ve işlerliklerinin detaylı gözden geçirilmesi ISO31000:2018 RYS standardının irdelenmesi ISO19011:2018 standartlarının irdelenmesi Denetim çeşitleri  1. Taraf 2. Taraf 3. Taraf Denetim ve Dokümante Edilmiş Bilgi nedir ? Proses Yaklaşımı ile İÇ DENETİM YÖNETİMİ Denetim kavramı Denetim hedefleri, Müşteri açısından İSGYS Soru listeleri Objektif kanıt Uygunsuzluk, gözlem, Riskleri Azaltma işlemleri Raporlama DÖF - DF / uygunsuzluk kapatma Denetçi - İÇ DENETÇİ - BAŞ DENETÇİ Denetçi Bağımsızlığı Denetçi nasıl olmalıdır ? Denetçi nasıl olmamalıdır ? OHSAS18001 - ISO45001:2018 Standartlarında atıflar ve farklar nelerdir ? İç tetkik yaklaşımı ve Uygulama Adımları, DENETİM PROGRAMI Tehlike, Olay, Kaza, Yaralanma, İstişare, Sağlığın Bozulması - İç Denetim Nasıldır ? ISO9001:2015 KYS Entegrasyonu Nasıldır ?

Kimler Katılabilir

Katılımcıların, ISO45001:2018 İSGYS standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında proses yaklaşımı mantığı ve risk bazlı düşünme ile ISO45001:2018 İSGYS İç Denetçisi olarak yetiştirilerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

  • Başarı değerlendirme sınavlı olup, min. 70 puan alınması sonucu BAŞARI sertifikası verilmektedir. • 2 sınav hakkı bulunmakta olup, aksi halde eğitim tekrarı yapılmaktadır. Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO45001:2018 İSGYS çalışmalarını fiilen yürütecek çalışanlar.

ISO45001:2018 İSG Yönetim Sistemi eğitimi mutlaka alınmış olunmalı ve Proses Uygulamaları, Proses Yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir …

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.