Iso31000:2018 Ri̇sk Yöneti̇m Si̇stemi̇ Temel Eği̇ti̇mi̇ Sanal Sınıf 22 Mart 2023 Çarşamba 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Eğitim İçeriği

1. GÜN

Kalite kavramı nedir ? Kalite Sisteminin tarihsel gelişimi, Kalite yönetim sistemi prensipleri, yasa ve yönetmeliklere uyum ISO9001:2015 Neler Getirdi ? Riskin Tanımlanması, Değerlendirilmesi, Kaynağı, Profili, Analizi, Kriterleri, Seviyeleri Nedir ? Proses Yaklaşımı (IATF Yaklaşımı) Risk Nedir ? Fırsat Nedir ?, Artık Risk nedir ? Risk Bazlı Düşünme = ISO31000:2018 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ nasıldır ? ISO31000:2018 RYS’nin detaylı incelenmesi Risk Sorumlusu ve Tam Yükümlülük, İletişim, Kayıt ve Sürekli İyileştirme Adımları Kalite El Kitabı, Yönetim Temsilcisi kavramlarındaki değişiklikler Risk İyileştirme, İç - Dış Paydaşlar ve Politika - Hedefler nelerdir ? Özel İstekler (Müşteri Memnuniyeti, ISO10002:2018) Risk Yönetimi ve Risk Gözden Geçirme Adımları Nelerdir ? Prosedürlerin oluşturulması Süreçlerin tespiti ve oluşturulması, Tedarikçi Yönetimi 2. GÜN

Kalite hedefleri ve planlar Risk Yönetiminde,  Dışarıdan Sağlanan Ürün ve Hizmetler için yeni yaklaşım RYS'nin Talimatlarının oluşturulması RYS için, Doküman hazırlama teknikleri ve Uygulama Adımları SWOT - PEST, FMEA, HAZOP, 5WHY, 5N+1K, BOW-TIE vb. Diğer Risk Analizleri Nelerdir ? Dokümante Edilmiş Bilgi, Doküman ve Kayıt kavramlarının yeni halleri Risk + Kalite ve Yönetim Sistemleri arasındaki korelasyon Nelerdir ?  Müşteri açısından Risk ve Fırsatlar Nelerdir ? Müşteri şikayetleri ve memnuniyeti yönetimi İç Denetim ve Uygulamaları NC ve DÖF - DF, Denetim Raporlamaları, Takibi ve Kapatmalar Liderlik ve Performans Değerlendirme beklentileri RYS'de İyileştirme konseptinin netleştirilmesi Genel Değerlendirme Workshop aktiviteleri YGG çalışmaları

Kimler Katılabilir

Katılımcıların, ISO31000:2018 Risk Yönetim Sistemi standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan gerekliliklerin anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında Proses Yaklaşımı mantığı ile Risk Yönetim Sistematiğinin tekniklerinin kombinasyonu sonucu ISO31000:2018 Risk Yönetim Sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaları hedeflenmektedir.

Eğitim sırasında örnekler verilerek vak’a uygulamaları yapılacak olup, katılımcılara ‘Eğitime Katılım Sertifikası‘‘ verilecektir.  Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO31000:2018 Risk Yönetim Sistemi çalışmalarını fiilen yürütecek çalışanlar.

Kalite Yönetim Sistemleri, Risk ve Fırsatlar konusunda genel bilgi sahibi olma …

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.