Iso31000:2018 Ri̇sk Yöneti̇m Si̇stemi̇ İç Denetçi̇ Eği̇ti̇mi̇ Sanal Sınıf 24 Mart 2023 Cuma 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Eğitim İçeriği

1. GÜN Kalite / Kalite Yönetim Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi  SWOT - PEST, FMEA, HAZOP, 5WHY, 5N+1K, BOW-TIE vb. Diğer Risk Analizleri Nelerdir ? Sistem yaklaşımı, kalite güvence sistemi - TKY kavramı Risk Bazlı Düşünme - Çerçeve Belirleme - Proses Etme ve Risk Tanımlama Adımları Sistem / süreç / Proses Yaklaşımı  Sistem Yönetimi Kavramı ve Tedarikçi Yönetimi Nedir ? Akış, iş akışı, süreç Proses Bileşenleri ve İyileştirme Fırsatları nelerdir ? Süreç yaklaşımı nedir ? MOS, DS, YS Nedir ? Risk Bazlı Düşünme Nedir ? Risk Sorumlusu, Artık Risk Nedir ? ISO31000:2018’in Temel Revizyonları ve işlerliklerinin detaylı gözden geçirilmesi ISO31000:2018 RYS standardı ailesinin irdelenmesi ISO19011:2018 standartlarının irdelenmesi Denetim çeşitleri  1. Taraf 2. Taraf 3. Taraf Denetim ve Dokümante Edilmiş Bilgi nedir ? Proses Yaklaşımı ile İÇ DENETİM YÖNETİMİ Denetim kavramı Denetim hedefleri ve Riskleri Azaltma işlemleri Soru listeleri Objektif kanıt Uygunsuzluk, gözlem Raporlama DÖF - DF / uygunsuzluk kapatma Denetçi - İÇ DENETÇİ - BAŞ DENETÇİ Denetçi Bağımsızlığı Denetçi nasıl olmalıdır ? Müşteri açısından Risk ve Fırsatlar Nelerdir ? ISO31000:2018 Atıflar ve Farklar ve ISO9001:2015 KYS Entegrasyonu İç tetkik yaklaşımı ve Uygulama Adımları, DENETİM PROGRAMI

Kimler Katılabilir

Katılımcıların, ISO31000:2018 Risk Yönetim Sistemi standardının ne olduğunu ve maddelerinde yer alan şartları anlamalarını sağlamak ve onları kuruluşlarında süreç mantığı ve risk bazlı düşünme ile ISO31000:2018 Risk Yönetim Sistemi İç Denetçisi olarak yetiştirilerek sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

• Başarı değerlendirme sınavlı olup, min. 70 puan alınması sonucu BAŞARI sertifikası verilmektedir. • 2 sınav hakkı bulunmakta olup, aksi halde eğitim tekrarı yapılmaktadır. Üst, orta ve alt kademe yöneticiler, ISO3100:2018 Risk Yönetim Sistemi çalışmalarını fiilen yürütecek çalışanlar.

ISO31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Temel Eğitimi mutlaka alınmış olunmalı ve Proses Uygulamaları, Proses Yaklaşımı konusunda bilgi sahibi olmak gereklidir …

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.