LİTERATÜR TARAMA TEKNİKLERİ ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

MMO 22 Haziran 2021, Salı

Literatür Tarama Teknikleri çevrimiçi eğitimi 22 Haziran Salı günü Doç. Dr. Gülşen Akman'ın katılımıyla saat 20:00'da gerçekleştirilecektir.

Kayıt Linki: https://makina.mmo.org.tr/Egitim/6472