HAREKET ENGELLİ YOLCU PLATFORMLARINA İLİŞKİN TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz tarafından, hareket engelli kişiler için düşey ve eğimli kaldırma platformlarına ilişkin online toplantı düzenlendi.

CE işaretlemesi kapsamında yer alan 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilmiş Hareket Engelli Yolcular İçin Düşey ve Eğimli Kaldırma Platformlarının değerlendirilmesine ilişkin, CE İşaretlemesi sürecinde yaşanılan sorunlar konusunda 30 Aralık Pazartesi günü Şubemiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve hareket engelli platformları üreticileri arasında  bir online toplantı düzenlendi. Şubemiz adına Burak Demircan’ın katıldığı toplantıda, harmonize standartlardan TS EN 81-40/41 ile uyumlu bir son kontrol formunun oluşturulması ve yapıya uygunluk değerlendirmesinde karşılaşılan eksiklikler hakkında bilgilendirme yapıldı. Verimli geçen toplantıda gelen talepler üzerine sonraki tarihlerde de tekrar toplanılıp sektör le ilgili konuların ve ürünlerin güvenliği ile ilgili standartların yakalanması konusunda değerlendirmelere devam edilmesine dair fikir birliğine varıldı.