Problem Çözme Tekni̇kleri̇ (Yüz Yüze) ANKARA ŞUBE 26 Ekim 2023 Perşembe 10:00 Teknik Eğitimler
0 / 15
Eğitim Hakkında

Eğitiminin Amacı

 İşletmelerde geçici önlemlerle giderilmeye çalışılan kronik problemleri çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermektir.

 Problemlerle başa çıkmak.

Etkili bir yöntem oluşturmak ve uygulayarak sorunu gidermek.

Problem çözme tekniklerini anlatmak, analitik ve yaratıcı düşünce yöntemlerini uygulamalarla uygulanabilir kılmak.

Problem çözme ve karar alma adımları ile ilgili bilgilendirmek, problemler karşısında sistematik bir yaklaşım uygulamalarını sağlayarak etkinliklerini artırmak ve yaratıcı çözümler oluşturma becerilerini geliştirmektir.

Eğitim Hedefleri

 Eğitim sonunda katılımcılar; Problemi tanımlayabilecek 7 adımda problem çözme tekniğini öğrenecek Problem çözme tekniklerini öğrenecektir.


Eğitim Süresi : 6 Saat

Eğitim Tarihleri :26 Ekim 2023 (Perşembe)

Eğitim Saatleri : 10:00 - 17:00

Eğitim İçeriği

KARAR VERME

Karar Verme ve Yönetici İçin Önemi Karar Verme Süreci ve safhalar

Karar Verme Sürecinin Temel Ögeleri

İyi Bir Kararın Ölçütleri

Kararsızlık Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları

Örgütsel Karar Türleri

Karar Verme Modelleri

Karar Verme Teknikleri

Karar Verme Sürecini Etkileyen Faktörler

Karar vericiden kaynaklanan faktörler

İyi Bir Kararın Nitelikleri

Karar Verme Sürecindeki Sistematik Hatalar

PROBLEM (SORUN) ÇÖZME

Problem Kavramı

  • Maddi problemler
  • Soyut problemler
  •  Sosyal problemler

Problem Çözme Aşamaları

Problemi Tanımlama

Başarılı Problem Çözme İle İlgili Zihinsel Süreçler

Etkin Problem Çözme İçin Gereklilik ve Yeterlilik Koşulları

Problem Çözme Süreci

Problem Çözme Teknikleri

Balık Kılçığı (Fishbone) Tekniği

Ardışık Düşünme Tekniği

Kepner /Trego Analiz Tekniği

Beyin Fırtınası (Brainstorming) Tekniği

Gordon Tekniği

Phillips 66 Buzz Toplantıları

Özelliklerin (Karakteristiklerin) Sıralanması Tekniği

Ters Çevirme Tekniği

İlişkilendirme – Birleştirme Tekniği

Morfolojik Analiz Tekniği

8D(8 Disiplin) Problem Çözme Tekniği

Problem çözme ve karar vermede en çok kullanılan 10 teknik

Yaratıcı Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme Yöntemleri

7 Adımda Problem Çözümü

Adım: Problem Seçimi Adım: Problemin Tanımlaması

Adım: Mevcut Durum Analiz

Adım: Hedefin Belirlenmesi

Adım: Kök Neden Analizi

Adım: Karşı Önlemlerin Belirlenmesi ve İyileştirme Faaliyetlerinin

Adım: Sonuçlarının Kontrolü

Adım: Standartlaştırma ve Yayılımı

Problem Çözümünde Karşılaşılan Sorunlar

- Kişisel Engeller 

- Kurumsal Engeller

Problem Çözmede Kararlılık ve Kararsızlık

ÖRNEK ÇALIŞMA/UYGULAMA

Kimler Katılabilir

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Mühendisler, iyileştirme çalışmalarında görev alan /alacak tüm çalışanlar

Ödeme Bilgileri

Eğitim Ücreti :

Aidat Borcu Olmayan Üye : 900TL

Aidat Borcu Olan Üye : 1140TL

TMMOB Üyesi :1140 TL

Dış Katılımcı :1430TL