Hedef Bazli Yöneti̇m Eği̇ti̇mi̇ (Yüz Yüze) ANKARA ŞUBE 19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00 Teknik Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitimin amacı; kurumların orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik olarak hazırlanan bu eğitimde, strateji kavramını teoriden çıkartıp, iş ve günlük yaşantınızda nasıl etkin bir şekilde kullanılabileceğiniz anlatılmaktadır. Yeni iş ikliminde gelişmeyi ve büyütmeyi belirleyen: pazar payı, stratejik plan ve teknoloji gibi unsurlardan çok bunları gerçekleştiren çalışanlardır. Günümüzde etkin çalışmanın gerekliliği olarak öne çıkan ekip çalışması, bu gelişmelerin bir sonucudur.

Bu eğitimde sırasıyla; strateji kavramı, stratejik analiz, rekabet avantajı analizi ve strateji seçimi konularında bilgi verilmektedir.


Hedef

* Stratejik yönetim ile profesyonel bakış açısı kazanmayı

* Ortak hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için ekip üyelerinin üstlenmeleri gereken rolleri ve benimsemeleri gereken değerleri netleştirmeyi

* Ekip dinamiklerini doğru yöneterek bireylerin üretken ve katılımcı olmalarını sağlamayı

* Ekibin görevlerini, bütün üyelerin toplu olarak sorumlu olacağı biçimde tanımlama becerisini geliştirmeyi öğrenmelerini hedeflemektedir.

Gelişim Alanları Uygulama ile şu yönlerde gelişim sağlanır.

***Strateji

***Hedef Belirleme

***Liderlik

***Takım kurma

***Koordinasyon

Bu eğitim, genellikle örgütsel hedefleri belirlemeyi, hedefleri yönetmeyi ve ölçmeyi, performansı izlemeyi ve hedeflere ulaşmak için stratejik planlama yapmayı öğretir.

Eğitim Süresi : 6 saat

Eğitim Tarihi : 19 Ağustos 2023 (Cumartesi)

Eğitim Saatleri : 10:00-17:00

Eğitim İçeriği

Konu Başlıkları

1. Stratejik Yönetim

2. Sinerji Yaratmak

3. Hedef Bazlı Yönetim

4. Ekipten Sonuç Almak

5. Kurumsal Başarı

Kimler Katılabilir

Bu eğitim, etkin bir ekip çalışması gerçekleştirmek isteyen her seviyede yöneticiye yönelik olarak hazırlanmıştır.

Hedef bazlı yönetim eğitimi, özellikle yönetim alanında çalışan profesyoneller ve yöneticiler için tasarlanmıştır. Bu eğitime, işletmelerin üst düzey yöneticileri, orta kademe yöneticileri, bölüm yöneticileri ve proje yöneticileri gibi farklı seviyelerdeki yöneticiler katılabilir.

Ayrıca, işletme yönetimi, insan kaynakları yönetimi, proje yönetimi veya stratejik yönetim gibi alanlarda çalışan ve kariyerlerinde ilerlemek isteyen profesyoneller de hedef bazlı yönetim eğitimine katılabilirler.

Ödeme Bilgileri

Aidat Borcu Olmayan Üye :900TL

Aidat Borcu Olan Üye : 1140 TL

TMMOB Üyesi : 1140 TL

Dış Katılımcı 1430 TL