Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün)-Mühendi̇sler İçi̇n- (Çevrimiçi) Akşam Eğitimi Sanal Sınıf 16 Ekim 2023 Pazartesi 10:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden bir gün önce mesai saatleri içerisinde kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri: 17-19 Ağustos 2022 17:00-22:00

Sınav ve Belgelendirme:

Eğitimin sonunda çevrimiçi sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir.

Başarılı olanlara Oda tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir. Bu belge tek başına geçersiz olup; üyenin çalışacağı Otogaz İstasyonu ile yapacağı sözleşmeyle birlikte Oda‘ya başvurması halinde üyeye LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir.

Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Sınav 20 Ağustos 2022 tarihinde saat 10:30'da çevrimiçi sınav şeklinde gerçekleşecektir.

Eğitim İçeriği

 • MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
 • LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı - LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamaları
 • LPG’ nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları
 • İlgili Standartlar
 • LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
 • LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları 
 • Periyodik Kontrol ve Bakımları
 • Yangın Güvenliği
 • İlk Yardım Temel Bilgileri
 • Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi ve eğitimleri ile “Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri” Uygulama Esasları

Kimler Katılabilir

 • (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen meslek disiplinleri)Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olanlar katılım sağlayabilir. 
 • İlgili Meslek Odası kaydı zorunluluğu bulunmaktadır.
 • TMMOB üyesi Petrol, Çevre ve Kimya Mühendisleri Odası üyelerinin kayıtlı oldukları meslek odalarının açtığı eğitimlere katılması gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Sanal Pos ile ödeme yapılacaktır.

Ücret : 1380 TL