Iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve Içtetkik Sanal Sınıf 30 Mayıs 2023 Salı 19:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Eğitim Adı: ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik

Eğitim Hedefi: Kuruluş içi ve kuruluş dışı kalite sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin irdelenmesi; iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi; düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanma ve takibi.

Eğitimin Kazanımları: ISO 9001: 2015 KYS İçtetkik Belgesine Sahip olmak. İç tetkik raporlarının düzenlenmesi hakkında bilgi sahibi olmak.

Eğitimin Yöntemi: ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 30-31 Mayıs 2023 (2 Gün)

Eğitim Saati: 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde 19.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 3 Saat, Toplamda 6 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Nermin BİLİMLİ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/nermin-bilimli-9864133b/)

Belgelendirme: 

Eğitimin tamamına katılanlara ve Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 alarak başarılı olanlara " Eğitim Başarı Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamına katılanlara ancak yapılan sınavdan 70 altı not alarak başarısız olanlara  "Eğitim Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

*Sınav Çevrimiçi Olarak Yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

1. Gün

 1 Kalite Olgusunun Tarihsel Gelişimi  2 Kalitenin İlkeleri

 3 Kalite Yönetim Sistemi

o · Kalite Yönetiminin Faydaları 

o· Klasik Yönetim Anlayışı ile Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması

o · Modern Kalite Geliştirme

o · Taylor Yönetim Modeli ile Toplam Kalite Yönetim Modeli Arasındaki Kıyaslama

o · Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Dünyada Model Olmuş Bir Ülke: Japonya

o · Kalite Kontrol Çemberi Etkinlikleri Nasıl Başlatılmalı?

o · Kalite Kontrol Çemberini Bir Şirkette Nasıl Kurmalı?

o · Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

 4 ISO 9000 Standartları

o · ISO 9000 Standartlarının Gelişimi

o · Kalite Sistem Gereklilikleri

o · Eski ISO 9001:1994 Standart Maddelerine Bakış

o · ISO 9001:2008 Yaklaşımı

o · ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartları

o · Belgelendirme Basamakları

o · Kalite Yönetim Sistemleri Konusunda Bir Araştırma

o · Kalite Yönetim Sistemi için Çatal Modeli Dönüşüm

 5 Yararlanılan Kaynaklar

 6 Önerilen Kaynaklar

2. Gün

 Kalite yönetimi

 Kalite yönetim sistemleri ve standart gereksinimleri

 ISO 9001:2015 Standart gereksinimlerinin tespiti ve uygulaması  Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması

 İç denetim kavramı, iç denetim alanlarının seçimi

 İç denetimlerde insan davranışı

 Soru listelerinin hazırlanma ve değerlendirme uygulamaları

 İç denetime hazırlık, denetimin gerçekleştirilmesi, bulguların formüle edilmesi, denetimin gerçekleştirilme uygulaması

 Düzeltici faaliyetler ve bu faaliyetlerin tanımlanma uygulamaları

 İç denetçi yeterlilik sınavı


Kimler Katılabilir

Kalite yönetim ve dokümantasyon sistemini uygulayacak ve iç kalite tetkiklerinde yer alacak personele yönelik hazırlanmıştır. Katılımcıların ISO 9001 Standardı hakkında genel bilgiye sahip olması yararlı olacaktır.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 700 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  1.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1.200 TL (KDV %18 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.