Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi (Çevrimiçi) Akşam Eğitimi Sanal Sınıf 21 Haziran 2023 Çarşamba 17:00 Doğalgaz Eğitimleri
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim Tarihleri: 21-22 Haziran 2023 - (17:00-22:00)

Eğitimin Süresi: 12 Saat

Eğitime katılabilmek için Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi'ni tamamlamış olmak gerekmektedir.

Eğitim;  ZOOM platformu aracılığıyla çevrimiçi eğitim olarak gerçekleştirilecektir.

Çevrimiçi eğitimimiz günlük 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.

Çevrimiçi eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız e-posta adresinize gönderilecektir.

Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur.

Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Sınav ve Belgelendirme:

Eğitimin sonunda kendi şubenizde ya da tercih edeceğiniz bir şubede yüzyüze yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından TÜRKAK onaylı Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi verilecektir.

Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Pandemi koşulları nedeniyle sınav tarihi ve saati oda tarafından değiştirilebilir.

Sınav kayıtları eğitim tamamlandıktan sonra https://makina.mmo.org.tr/Sinavlar  sayfasından kayıt yapmanız gerekmektedir.

Eğitim İçeriği

 • Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme esasları, izometrik çizim teknikleri
 • Kolon tesisatı ve daire içi doğalgaz tesisatı boru çapı hesapları (≤ 50 mbar basınçlı tesisatlar için)
 • Kolon tesisatı ve daire içi doğalgaz tesisatı boru çapı hesapları için örnek proje yapılması
 • Merkezi sistem kazanların tanıtımı ve doğalgaz tesisatı güzergâh seçimi
 • Doğalgaz brülörleri ve brülör seçimleri, gaz yolu armatürleri kontrolü
 • Kazan dairelerinde havalandırma sistemleri, baca sistemleri ve hesapları
 • Merkezi sistem projelerinde boru çapı hesapları  (> 50 mbar basınçlı tesisatlar için)
 • Kazan dairesi doğalgaz tesisatı boru çapı, havalandırma ve brülör seçimi hesapları için örnek proje yapılması


Kimler Katılabilir

 • Temel Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Eğitimi'ni tamamlamış olmak
 • Makina Mühendisi olmak
 • Üye ödenti borcu olmamak

Ödeme Bilgileri

Kurs Ücreti : 1240TL

Belge Ücreti: 350 TL (Sınava katıldığınız şubeye yatırılacaktır. Sınav günü şubede elden yatırabilirsiniz.)