Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (3Gün) (Çevrimiçi Eğitim) Akşam Eği̇ti̇mi̇ ANTALYA ŞUBE 2 Ekim 2023 Pazartesi 17:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Eğitim süresince kameranız açık olarak katılım göstermeniz gerekmektedir.Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Günleri ve Saatleri:

02-03-04 Ekim 2023

Eğitim Başlama saati :  17:00

Eğitimin Süresi : 24 saat

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli,sağlıklı,güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla,LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.


Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda online sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda Tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Sertifikası verilecektir.Bu belge tek başına geçersiz olup;çalışacağı LPG Otogaz İstasyonu ile yapacağı sözleşmeyle birlikte Oda'ya başvuran üyeye LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını :
- LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür  El Kitabı (MMO/604)

**Sınav çevrim içi yapılacaktır.**

Eğitimin sınav tarihi 05.10.2023    10:30 da yapılacaktır


Kimler Katılabilir

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen meslek disiplinleri

TMMOB nin İlgili Odasının Üyesi Olmak

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

Üye Ödenti Borcu Olmamak

MMO üyeleri dışındaki katılımcılar için; *vesiklalık fotoğraf jpeg taraması,

*meslek odasından alınmış üyelik belgesi ,

*nüfus cüzdanı fotokopisi

*Kimya ve Çevre Müh. için ilgili odadan alınmış izin belgesi gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

Eğitim Ücreti : 1380 TL  Sanal Pos ile ödeme yapılacaktır.