Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi (Elektri̇k Grubu İçi̇n)(Çevrimiçi) İSTANBUL ŞUBE 17 Haziran 2023 Cumartesi 10:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
1 / 30
Eğitim Hakkında

Periyodik Kontrol Muayene Personeli Temel Eğitimi Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ kapsamında periyodik kontrollerde görev alacak yetkili kişilerin belgelendirilmesi.

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 8 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar katılım belgesi almaya hak kazanacaktır.

Eğitim Günleri:

17-18 Haziran 2023- 10:00-18:00

***Eğitim katılımcıları 2 gün toplamda 16 derse kameraları açık bir şekilde katılmaları gerekmektedir. Her ders 45 dakikadan oluşacaktır. Ders esnasında 15 dakikadan fazla kamerası kapalı olan katılımcılar o ders için devamsız olarak değerlendirileceklerdir.  Toplamda üç dersten devamsız olan katılımcılar devamsız olarak kabul edilecek olup, belgelendirme hakkı sağlamamış olacaklardır.

Eğitimde devam zorunluluğu bulunmakta olup, eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından İş Ekipmanlarının  Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Temel Eğitimi Tamamlama Başarı Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı bulunmaktadır.

Eğitimin sınavı 19 Haziran 2023 tarihinde eğitim tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Mevzuat Eğitimi (6331 Sayılı İş Kanunu, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği),Temel Elektrik Eğitimi, Temel Hidrolik-Pnömatik Eğitimi, Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi, İş Ekipmanları Muayene Tekniklerine Sistematik Yaklaşım, 

Kimler Katılabilir

Yetkili Meslek Grupları:

Elektrik mühendisleri

Elektronik mühendisleri

Elektrik, mezunu Teknik Öğretmenler

Elektrik Teknikerleri veya Yüksek Teknikerleri

Eğitime başvuracak kişilerin mezuniyet bilgilerinin e-devlette YÖK sisteminde tanımlı olması gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri YÖK sisteminde olmayanların eğitime katılması mümkün olmayacaktır.

Başvuru esnasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenilecektir.

• Nüfus cüzdanı veya nüfus cüzdanı yerine geçen belge

• Diploman veya onaylı geçici mezuniyet belgesi

• Mühendis ve mimarlardan Oda kayıt belgesi

• Mühendis ve mimarlardan aidat borcu olamadığına dair Odasından alınacak belge

• Eğitim ücreti makbuzu/dekontu

• Vesikalık fotograf

EVRAKLAR EĞİTİMDEN EN GEÇ 7 GÜN ÖNCESİNDE İLETİLMİŞ OLMALIDIR.Gerekli Evraklar eksiksiz taranmış olarak(istanbul.egitim@mmo.org.tr) iletilmelidir.

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.