Lpg Otogaz İstasyonlari Sorumlu Müdür Eği̇ti̇mi̇ - Mühendis Olmayanlar İçin (5 Gün) (Çevrimiçi Eğitim) MERSİN ŞUBE 27 Kasım 2023 Pazartesi 17:00 Teknik Eğitimler
0 / 25
Eğitim Hakkında

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ- Mühendis Olmayanlar İçin (5 GÜN) (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur.

Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Sorumlu Müdür Eğitimi Katılım Belgesi düzenlenecektir.

Eğitimin Kodu : LODS

Eğitimin Süresi : 40 saat

Eğitim Tarihleri : 27-28-29-30 Kasım-01 Aralık 2023

Sınav tarihi : 01 Aralık 2023

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak katılımcıların bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını :

- LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür El Kitabı (MMO/604)

Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda çevrim içi  sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası  verilecektir.

**Bu belge tek başına geçersiz olup; çalışacağı LPG  Otogaz İstasyonu ile yapacağı sözleşmeyle birlikte Oda’ya başvuran üyeye LPG  Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Eğitim İçeriği

Eğitimin İçeriği :

-Ölçme

-SI Birim Sistemi ve Birim Dönüştürmeleri (Boyut Analizi)

- Maddenin Halleri Temel Bilgileri

- Akışkanlar ve Akışkanlar mekaniği, Akışkan Özellikleri

- Gazlar, Gazların Kinetik Kuramı(İdeal \İdeal olmayan) ve Gazlarda Yanma

- Petrol, Petrol Ürünleri ve LPG’nin Elde Edilmesi ve Kullanımı (Petro Kimya Teknolojisi)

- Korozyon ve Katotik Koruma

- LPG Tesisatı İletim ve Birleştirme Elemanları (Borular, Vanalar, Gaz Kesiciler, Otomatik Kontrol, Emniyet Valfleri, Ölçü Aletleri Manometre vb - Otogaz İstasyonu Yerleşimi, Vaziyet Planı ve Teknik Resim Kuralları

- Statik Elektrik ve Statik Elektrikten Korunma, Topraklama

- Ark sızdırmazlık nedir ve Ark sızdırmaz ( Ex-proof) malzemeler

- Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri

- LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri

- İlgili Standartlar

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

- LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını

- LPG' nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları

- LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları

- LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları

- Periyodik Kontrol ve Bakımları

- Yangın Güvenliği

- İlk Yardım Temel Bilgileri

- Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi ve eğitimleri

Kimler Katılabilir

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde belirtilen kişiler; 

-Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makine, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petro-kimya teknolojisi programlarından veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olmak veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber çevre, elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, endüstri, enerji sistemleri, inşaat, kimya, makine, mekatronik, petrol ve doğalgaz mühendisliği veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak

- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

- Kimlik fotokopisi

- Fotoğraf

Ödeme Bilgileri

2100 tl

Sınav online gerçekleştirilecektir.