Doğalgaz İç Tesi̇sat Mühendi̇s Yetki̇lendi̇rme Eği̇ti̇mi̇(Çevri̇m İçi̇ Akşam Eği̇ti̇mi̇) MERSİN ŞUBE 6 Temmuz 2023 Perşembe 17:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
5 / 20
Eğitim Hakkında

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme(Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur.

Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri: 06-07 Temmuz 2023 - 17:00-23:00

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını :

- Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları (MMO/575)

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir.

Başarılı olanlara Oda tarafından TÜRKAK onaylı Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.  Yeterli katılım sağlanamaması durumunda eğitim ertelenecektir

Sınav kayıtları eğitim tamamlandıktan sonra https://makina.mmo.org.tr/sinavlar internet sitesinden kayıt yapmanız gerekmektedir.

Eğitim İçeriği

Eğitimin İçeriği :

- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği

- Doğalgazın Tanımı ve Kullanımı 

Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme Esasları

- Doğalgaz İç Tesisat Uygulama Esasları

Kimler Katılabilir

- Temel Doğalgaz Eğitimini tamamlamış olmak    

- Oda Üyesi Makina Mühendisi olmak

Ödeme Bilgileri

Kurs Ücreti : 1600 TL Sanal pos ile ödeme yapılacaktır.

Belge Ücreti: 450 TL (Sınava katıldığınız şubeye yatırılacaktır. Sınav günü elden yatırabilirsiniz.)