Lpg Otogaz İstasyonlari Taşit Dolum Personeli̇ (Pompaci) Kursu Çevri̇m İçi̇ ADANA ŞUBE 27 Şubat 2024 Salı 13:30 Ara Teknik Eleman Kursları
13 / 15
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. 16.12.2012 tarihli ve 28499 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür yönetmeliği çerçevesinde LPG istasyonlarında görev yapacak  LPG`nin dispenserden taşıtlara doldurulma işlemini yapan personelin (POMPACI) bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ,eğitiminin sağlanması ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitim Tarihi : 27-28 Şubat 2024

Eğitim Saatleri : 13:30 - 18:00

Sınav  28 Şubat 2024 Çarşamba günü son ders saatinde yapılacaktır

İletişim : 03222326420 Dahili: 128  celal.ciftcikal@mmo.org.tr

Eğitim İçeriği

İşçi sağlığı ve güvenliği

Emniyet tedbirleri

Yangınla mücadele

İlk yardımı

Meslek alanlarına ilişkin pratik eğitim

Teknik ve hukuki düzenlemelere yönelik eğitimler

İnsan ve çevre sağlığı ile ilgili konular

LPG depolama kuralları

LPG tesisatında dikkat edilmesi gereken kurallar

LPG tesisatı elemanları

LPG gaz brülörleri ve yakıcıları

LPG`nin tehlikeli olma durumları ve genel emniyet kuralları

Kimler Katılabilir

En az İlkokul Mezunu Olan LPG istasyonlarında LPG Dolum Personeli Olacaklar

Ödeme Bilgileri

1700 TL

6235 sayılı Odamızın anayasal ve yasayla belirlenen kuruluş amaç, görev ve yetkileri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinden elde ettiği gelir kalemleri, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32. maddesinde sayma yoluyla belirlenmiş olup, bilirkişilik ve eğitim hizmetleri de anılan Yasa hükmünün birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen “Hizmet karşılığı alınan ücretler” kapsamında değerlendirilmek olup KDV uygulanmamaktadır.