Şantiye Şefliği(Çevrimiçi Eğitimi) İSTANBUL ŞUBE 22 Eylül 2023 Cuma 10:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

Şantiye Şefliği (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Eğitimin Süresi : 18 saat
Eğitimin Amacı : Şantiye Şefliği yapacak üyelerimizin, ülke ve toplum yararları doğrultusunda bilgi
birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitim Günleri:

22-24 Eylül 2023 10:00-16:00

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını :
- 10 Derste Şantiye Şefliği

Sınav ve Belgelendirme : Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Şantiye Şefliği Semineri Katılım Belgesi verilecektir. Yapı müteahhidi veya yapı sahibi ile yapacağı şantiye şefliği sözleşmesiyle birlikte Oda’ya başvuran üyeye Şantiye Şefliği Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Sınav 26 Eylül 2023 tarihinde saat 11.00'da çevrimiçi sınav şeklinde gerçekleşecektir..


Eğitim İçeriği

Eğitimin İçeriği :
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Şantiyenin Tanımı
- Şantiye Kuruluşu
- Şantiye Şefliği
- Hakediş Düzenlemesi
- Şantiye Toplantı Düzeni
- İş Programı Düzenlenmesi
- Depo Düzeni ve Malzeme Akışı
- Kabuller
- Kontrollük
- Şantiye Kapanışı

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Oda Üyesi Makina Mühendisi

-Üye ödenti borcu olmamak

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.