Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi(Çevrimiçi Eğitim) İSTANBUL ŞUBE 28 Eylül 2023 Perşembe 17:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 30
Eğitim Hakkında

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 8 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı : 
Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ve Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) kapsamında asansör sistemlerinin periyodik kontrolünde görev alacak Mühendislerin belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitim Günleri ve Saatleri:

28-29 Eylül 17:00-24:00

30 Eylül-1 Ekim 10:00-19:00

Sınav: 
Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70›dir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.Sınav kayıtları için eğitim tamamlandıktan sonra https://makina.mmo.org.tr/sinavlar internet sitesinden kayıt yapmanız gerekmektedir.


Eğitim İçeriği

Eğitimin İçeriği:

- Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Tüzük ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
- Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi
- Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar)
- Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.)
- Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi)
- Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)
- Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)
- Temel Hidrolik Eğitimi
- Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi
- Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir :
- Oda Üyesi Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Olmak

Kayıt Sırasında İstenilenler

MMO Üyeleri için:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

EMO Üyeleri için:
- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
- Üye Ödenti Borcu Olmamak
- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Oda Kimlik Belgesi
- 1 Adet Fotoğraf

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.