Yeni Yönetmeliğe Göre Yağmur Suyu Projesi Sistemi Tasarım Eğitimi Sanal Sınıf 3 Ekim 2023 Salı 19:00 Çevrimiçi Eğitimler
6 / 25
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  Yeni Yönetmeliğe Göre Yağmur Suyu Projesi Sistemi Tasarım Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi:  Eğitimin sonunda yeni yönetmeliğe uygun Yağmur Suyu Projesinin nasıl çizileceği konusunda temel fikirler verilmiştir. Hesap nasıl yapılır? Yağmur suyu deposuna giden boru malzemesi nedir? Gri Su Tesisat sistemine adapte edilebilir mi?Basınçlandırma nasıl yapılır? Örnek bir proje üzerinden anlatımı yapılmıştır.

Eğitimin Kazanımları:  Eğitimin sonunda eğitime katılan katılımcı, Yağmur suyu tesisat projesini çizebilecek seviyeye gelebilecektir.


Tarih: 03-04 Ekim 2023 

Eğitim Saatleri: 03-04 Ekim 2023 tarihlerinde 19.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 3 Saat, Toplamda 6 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Okan ÖZEROL ( Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/okan-ozerol-6a8172103/ )

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Seminer Katılım Belgesi" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

Yağmur suyu depolanması yönetmeliği ve imar yönetmeliği hakkında temel bilgiler,

Tasarım yaparken dikkat edilecek hususlar,

Gri Su sistem tasarımı ile arasındaki farklar nelerdir?

Yeni yönetmeliğe göre yağmur şiddeti debisi ve verimi nasıl hesaplanır?

Meteorolojik veriler olmadığında hesap yönetimi hangi formülle bulunur?

Yüzeysel akış katsayısı neyi ifade eder?

Yağmur suyu hesabında hız ve eğim ne olmalıdır?

Colebrook –White,Manning ve Kuuter Denklemleri ne işe yarar?

Bina dışı boru malzemesi Sıhhi tesisatta kullanılan malzemelerle aynı mıdır?

Yağmur suyu kanalları % kaç eğimle tasarlanması gerekir?

Hidrolik yarıçap nedir? Ne işimize yarar?

Bina dışı kazı miktarı(boru derinliği) ne olmalıdır?

Yağmur suyu tesisatı alt yapı tesisatı mıdır? Tasarım kaç çeşittir?

Mekanik tesisat proje tasarımı yaparken hangi dizaynı seçmek daha doğru olur?

Yağmur suyu depo kapasitesi nasıl hesaplanır?

Depo kapasite hesabında kaç yöntem vardır?

Yağmur suyu toplama alanı neyi ifade eder? Yağmur suyu depoya geldiğinde bekleme aşaması su sıcaklığı ne olmalıdır? Depo yalıtımı hangi durumda yapılmalıdır?

Yağmur suyu boru malzemesi ne olmalıdır?Hareket halindeki akışkanın debisi nasıl bulunur?

Tablo nasıl doldurulur?

Güncel bir uygulama projesi üzerinden kapasite hesabı ve akış şeması örnek olarak anlatımı.

Gri su tesisatı ile arasında tasarım farklılıkları görsel olarak gösterilmesi.

Kapasite tablosunun doldurulması, Yağmur suyu kapasite hesabı nasıl yapılır?

Kimler Katılabilir

Makina Mühendisleri, Tasarım Mühendisleri, Proje Mühendisleri, Uygulama Taahhüt Mühendisleri, Yöneticiler, Üniversite Öğrencileri, konuya ilgi duyan ve mesleki gelişimini isteyen herkes katılabilir.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 700 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  1.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1.200 TL

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%18 KDV ödenmesi gerekmektedir.