Kazan Ve Basınçlı Kaplarda Risk Analizi Eğitimi Sanal Sınıf 14 Ekim 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
1 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Çevrimiçi Eğitim Detayları:

Eğitim Adı:  Kazan ve Basınçlı Kaplarda Risk Analizi Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim Hedefi:   Kazan ve basınçlı kap sektörünün en temel yönetmeliği olan 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği üreticilerin risk analizi yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Eğitimin amacı, kazan ve basınçlı kap sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmak ve FMEA tekniğinin kazan ve basınçlı kap sektörüne uygulaması ile ilgili uygulama tekniklerini öğretmektir.

Eğitimin Kazanımları:  Kazan ve basınçlı kap sektörünün en temel yönetmeliği olan 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği üreticilerin risk analizi yapmalarını zorunlu kılmaktadır. Eğitimin amacı, kazan ve basınçlı kap sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için risk değerlendirme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapmak ve FMEA tekniğinin kazan ve basınçlı kap sektörüne uygulaması ile ilgili uygulama tekniklerini öğretmektir.

Eğitimin Yöntemi:  ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 14-15 Ekim 2023 (2 Gün-Toplam 12 Saat)  


Saat: 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitmen:  Ali ÖZGENÇ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/ali-%C3%B6zgen%C3%A7-223b9631/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara "Eğitim Başarı Sertifikası" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitiminde sonunda yapılacak olan sınavda başarısız olanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir.

*Sınav çevrimiçi olarak yapılacaktır.

*Eğitim başlama tarihinden 48 saat önce yapılan katılım iptallerinde ücret iadesi yapılamamaktadır.

Eğitim İçeriği

1.       CE İşaretlemesine Kısa Bakış

2.       2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde Temel Kavramlar

3.       Endüstriyel Kazalar ve Güvenli Çalışma

4.       2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinde Risk Analizi

5.       Risk Analizinde Temel Tanımlar

6.       Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi Yaklaşımı

7.       Çok bilinen risk analizi metotları

8.       Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA) Metodolojisi

a.       FMEA Kavramı

b.      FMEA’nın Yararları

c.       FMEA Türleri

i.   Tasarım FMEA

ii.Proses FMEA

iii.   Sistem FMEA

iv.   Servis FMEA

d.      FMEA Süreci

i.   Hazırlık Çalışmaları

ii.Hata Analizi Faaliyetleri

iii.   Analizi Değerlendirme Faaliyetleri

iv.   İzleme – Uygulama

v. Doğrulama ve Yöntemin Sürekliliğinin Sağlanması

9.       Basınçlı Kaplarda Hasar Türleri

10.   FMEA Tekniğinin Kazan ve Basınçlı Kaplara Uygulanması

Kimler Katılabilir

Kazan ve basınçlı ekipman imalatı yapan işletmelerde üretim, tasarım, kalite, satın alma ve satış pazarlama faaliyetlerinde görev alan mühendis ve teknikerlerin yanında kazan ve basınçlı kapların periyodik muayenelerinde görev alan periyodik muayene uzmanları.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 1.200 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 1.700 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.700 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 2.100 TL (KDV %20 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%20 KDV ödenmesi gerekmektedir.