Ölçüm Sistemlerinin Analizi (Ösa) (Measurement System Analysıs - Msa) Eğitimi Sanal Sınıf 28 Ekim 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
4 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Eğitim Adı: Ölçüm Sistemlerinin Analizi (ÖSA) (Measurement System Analysıs - MSA) Eğitimi


Eğitim Hedefi: 

Proseslerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için, ilgili ölçüm proseslerinin uygun yöntemlerle analiz edilmesi gerekir. Eğitimin amacı ölçüm sistemlerinin analizine ait esasların kullanıcıya verimli bir şekilde aktarılmasıdır.


Eğitimin Kazanımları:

Ölçüm sistemleri analizi için özetle aşağıdaki başlıklar altında sunulan bilginin edinimi.

-        Ölçüm Cihazları Karakteristik Özellikleri

-        İzlenebilirlik

-        Hata Türleri, Değişkenlik

-        Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği

-        Sapma ve Lineerite

-        Kararlılık

-        Tekrarlanabilirlik ve Yeniden Üretilebilirlik

-        İstatistiksel Araçlar

-        Ölçüm Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Eğitimin Yöntemi: ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 28 Ekim 2023 (1 Gün)

Eğitim Saati: 28 Ekim 2023 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 3 Saat, Toplamda 6 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Yıldız AKA AKYÜZ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/y%C4%B1ld%C4%B1z-aka-aky%C3%BCz-7a51932a/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Seminer Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitim İçeriği

Ölçüm Cihazlarının karakteristik özellikleri

İzlenebilirlik

Hata Türleri ve Değişkenlik

Kalibrasyon ve Ölçüm Belirsizliği

Doğruluk, Sapma ve Hassasiyet

Lineerite,

Kararlılık

Tekrarlanabilirlik ve Yeniden Üretilebilirlik

İstatistiksel Araçlar

Ölçüm Sistemlerinin Değerlendirilmesi

Kimler Katılabilir

Kalite mühendisleri veya kalite mühendisi adayları, kalite kontrol mühendisleri veya adayları, veri analizi operatörleri, proses sorumluları, ölçüm ve, kalibrasyon sorumluları otomotiv, ilaç, gıda gibi sektörlerde kalite yönetimi standartlarına ilgi duyanlar.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 700 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  1.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1.200 TL (KDV %20 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%20 KDV ödenmesi gerekmektedir.