İstatistiksel Proses Kontrol ( Statistical Process Control) Eğitimi Sanal Sınıf 21 Ekim 2023 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
3 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Eğitim Adı: İstatistiksel Proses Kontrol ( SPC) Eğitimi


Eğitim Hedefi:  Proseslerin amaca uygun bir şekilde yürütülmesi için istatistik biliminin kalite yönetim süreçlerine dahil edilmesine ilişkin esasların kullanıcılara aktarılması.

Eğitimin Kazanımları:


-        Proseslerin tanımlanması ; Neden sonuç diyagramlarının ve akış  şemalarının oluşturulması,

-        Proses kontrolünde istatistiğin yeri ve öneminin anlaşılması,

-        Verilen toplanması ve bunun önemi,                                

-        İlgili istatistiksel araçlar ve bunların kullanımı,

-        Proses performansının ölçülmesine yönelik testler,

-        Konrol kartlarının kullanımı,

-        Proses yeterliliğinin ele alınması,
Eğitimin Yöntemi: ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 21 Ekim 2023 (2 Gün)

Eğitim Saati: 21 Ekim 2023 tarihinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Toplamda 6 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Yıldız AKA AKYÜZ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/y%C4%B1ld%C4%B1z-aka-aky%C3%BCz-7a51932a/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Seminer Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitim İçeriği

Kısa Tarihçe

Tanımlar

Proses Tanımı

Prosesin Değerlendirilmesi

Verilerin Toplanması ve Analizi

İstatistiksel Araçlar

Proses Performansının Ölçülmesi ve Z Testi

Proses Yönetimi ve Kontrol Kartları

Proses Yeterliliği

Örnek Uygulamalar

Kimler Katılabilir

Kalite mühendisleri veya kalite mühendisi adayları, kalite kontrol mühendisleri veya adayları, kalite kontrol ve veri analizi operatörleri, otomotiv, ilaç gibi sektörlerde kalite yönetimi standartlarına ilgi duyanlar katılabilirler...

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 700 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  1.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1.200 TL (KDV %20 DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

*TMMOB Üyeleri için belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura talep edilmesi durumunda eğitim ücreti +%20 KDV ödenmesi gerekmektedir.