Asansör Peri̇yodi̇k Kontrol Muayene Personeli̇ Eği̇ti̇mi̇ (Çevi̇ri̇mi̇çi̇ Eğitim) İZMİR ŞUBE 17 Ekim 2023 Salı 10:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim tarihi: 17-20.10.2023

Eğitim Saatleri: 10:00-17:20

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 8 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir. Eğitimin Amacı :  Ülke ve Toplum Yararları Doğrultusunda, Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24) ve Asansör Periyodik Kontrollerini Gerçekleştirecek Muayene Personelinin Belgelendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2016/18) kapsamında asansör sistemlerinin periyodik kontrolünde görev alacak Mühendislerin belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Sınav kayıtları için eğitim tamamlandıktan sonra https://makina.mmo.org.tr/sinavlar internet sitesinden kayıt yapmanız gerekmektedir. 

Eğitim İçeriği

Eğitimin İçeriği: - Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Tüzük ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği - Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar) - Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.) - Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi) - Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar) - Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.) - Temel Hidrolik Eğitimi - Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi - Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir : - Oda Üyesi Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Olmak

Kayıt Sırasında İstenilenler MMO Üyeleri için: - Kurs Ücretini Yatırmış Olmak - Üye Ödenti Borcu Olmamak

EMO Üyeleri için: - Kurs Ücretini Yatırmış Olmak - Üye Ödenti Borcu Olmamak - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi - Oda Kimlik Belgesi - 1 Adet Fotoğraf

Ödeme Bilgileri

3.650 TL