Rayli Si̇stemler Kongre Ve Sergi̇si̇ Sanal Sınıf 2 Kasım 2023 Perşembe 10:00 Kongre-Kurultay-Sempozyum
75 / 150
Eğitim Hakkında

AMAÇ KAPSAM :Raylı Sistemler Kongre ve Sergisi ile demiryolu araçları, demiryolu hat planlaması, yapımı, işletmesi, bakımı ve onarımı, güvenlik, erişilebilirlik, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve enerji yönetimi, standartlara göre ölçüm, test ve sertifikasyon; yeşil mutabakat ve dördüncü demiryolu paketi doğrultusunda yerlileştirme oranının yükseltilmesi hedefiyle ele alınacaktır. Anahat ve kent içi raylı ulaşım sistemleri konusunda akademisyenlerin, uygulayıcıların geliştirdikleri yeni bilgi ve uygulamaları paylaşabilecekleri bir platform meydana getirmek ve Türkiye’de raylı sistem ve ulaşım alanında ulusal düzeyde bilgi birikiminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

BİLDİRİ KONULARI :


 1. Raylı Sistemler ile Demiryolu Yatırımlarında Planlama, Proje ve Varlık Yönetimi
 2. Raylı Sistemlerin İnşaat, İşletme Yönetimi ve İşletme Maliyetleri
 3. Demiryolu Araçları ve Komponentleri Tasarımı ve Analizi
 4. Demiryollarında Tasarım Kriterleri
 5. Demiryolu Malzemeleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar
 6. Raylı Sistemlerde Entegre Trafik Yönetimi ve Planlaması
 7. Raylı Sistemlerin Üst ve Altyapılarının Yapımı
 8. Bakım
  1. 1.Demiryolu araçlarının Bakım ve Onarımı
  2. 2.Raylı Sistemlerin Üst ve Altyapılarının Bakımı
  3. 3.Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Enerji Sistemleri Bakımı
 9. Raylı Sistemlerde Deprem Güvenliği ve Sismik Analiz
 10. Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (RAMS)
 11. Emniyet Yönetim Sistemi ve Risk Analizi
 12. Raylı Sistemlerde Erişilebilirlik
 13. Engelli Erişimi
 14. Raylı Sistemlerin Elektrifikasyonu
 15. Raylı Sistemlerin Sinyalizasyonu
 16. Raylı Sistemleri İle Taşıtlarında Enerji Verimliliğinin  Tasarımı ve Kullanılması
 17. Raylı Sistemlerde Enerji Modellenmesi ve Yönetimi
 18. Enerji Verimli Livre Optimizasyonu ve Filo Yönetimi
 19. Raylı Sistemlerde Test, Sertifikasyon ve Homologasyon
 20. Raylı Sistemlerde Otomasyon
 21. Raylı Sistemlerde İleri Teknolojiler
 22. Demiryolu Araçlarının Cer Sistemleri
 23. Raylı Ulaşım Sistemlerine Yönelik SCADA Uygulamaları
 24. Çevreci ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar
 25. Yüksek Hızlı Demiryolları
 26. Yük, Yolcu ve Kombine Taşımacılık
 27. Ulaşım Sistemi İçerisinde Raylı Sistemlerin Ekonomik Analizi
 28. Kontrol ve Çizelgeleme
 29. Gürültü ve Titreşim Kontrolü
 30. Hat Optimizasyonu ve Simülasyon
 31. Raylı Sistemlerin Simülasyonu ve Eğitimi
 32. Raylı Sistemlerde Eğitim ve İstihdam
 33. Raylı Sistem Politikaları, Mevzuatlar ve Düzenlemeler
 34. Hafif Raylı Sistem / Kent İçi Ulaşım  
 35. Ulaşım Türleri Arası Entegrasyon
 36. Demiryolu Sistemlerinde Veri Toplanması ve Analizi
 37. Demiryolu Geotekniği
 38. Raylı Sistem Araçları Dinamiği
 39. Tren Aerodinamiği
 40. Yeni Ulaşım Modelleri
 41. Türkiye’de Ölümlü Raylı Sistem Kazalarında Sebep/Sonuç İlişkisİ


Kimler Katılabilir

RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSİ İLE BU KONU ÜZERİNE ÇALIŞAN HERKES KATILABİLİR 

Ödeme Bilgileri

ÜCRETSİZ