Ar-Ge Proje Yöneti̇mi̇ Eği̇ti̇mi̇--Çevrimiçi Sanal Sınıf 25 Aralık 2023 Pazartesi 09:30 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 16
Eğitim Hakkında

Eğitim Adı: AR-GE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ--Çevrimiçi

Eğitmen: Makina MühendisiUğur Pehlivanoğlu

Tarih: 25-26 Aralık 2023

Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı:

Eğitim ile Ar-Ge ve Proje yönetimine ait temel bilgilerin öğretilmesi, katılımcıların eğitimin sonunda Ar-Ge ve normal projelerini hayata geçirmek ve kendilerini bu konuda geliştirebilmek için temel teorik ve pratik bilgi birimine sahip olması amaçlanmıştır.

Eğitimin İçeriği:

1.Ar-Ge ve Proje Yönetiminde referans alınan uluslararası kılavuzlar

   PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

    Frascati, Oslo, Canberra Kılavuzları

 

2. Proje ve Ar-Ge Kavramı

    Proje Nedir?

    Ar-Ge’nin Temel Tanımı ve Ar-Ge Türleri

         Temel Araştırma

         Uygulamalı Araştırma

         Deneysel Geliştirme

    Ar-Ge Dışında Tutulacak Faaliyetler

    Ar-Ge ile normal proje arasındaki farklar

    Ar-Ge'nin amacı

 

3. Proje Yönetimi

    Proje Yönetimi Nedir?

    Projenin Yönetilmesi Neleri İçerir?

    Projeler ve Stratejik Planlama

    Proje Yöneticisi

    Proje Organizasyonları

    Proje Yaşam Döngüsü

    Proje Yönetim Bileşenleri

        Proje Entegrasyon Yönetimi

        Proje Kapsam Yönetimi

        Proje Zaman Yönetimi

        Proje Maliyet Yönetimi

        Proje Kalite Yönetimi

        Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

        Proje İletişim Yönetimi

        Proje Risk Yönetimi

        Proje Tedarik Yönetimi

        Proje Paydaş Yönetimi

   

4. Proje Örnekleri ve Proje Uygulaması (Sunumda olmayıp proje dokümanları üzerinden katılımcılarla sözlü olarak paylaşılacaktır)

    

    TÜBİTAK destekli AR-GE proje örneği

    Teknoparkta yürütülen TASARIM projesi örneği

    Firmada yürütülen proje Örneği

    Devlet destekli Ar-Ge Projeleri için proje öneri dosyasının oluşturulmasına ait özet uygulama.