Pmp - Pmi Odaklı Proje Yönetimi Metodolojisi Sertifika Programı Sanal Sınıf 27 Nisan 2024 Cumartesi 09:00 Çevrimiçi Eğitimler
11 / 30
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.


Çevrimiçi Eğitim Detayları:

Eğitim Adı:  PMP - PMI Odaklı Proje Yönetimi Metodolojisi Sertifika Programı 


Eğitim Hedefi: 

Proje Yönetimi Konusunda Derinlemesine Bilgi Sahibi Olarak Uzmanlaşmak İsteyen Katılımcılara, Uluslararası Kabul Görmüş PMI Metodolojisi Çerçevesinde Proje Yönetimi Süreçlerini, Bilgi Alanlarını, Proje Yönetim Standartlarını, Araç ve Tekniklerini, Detaylarıyla Aktarmayı ve Örnekler ile Uygulamayı Amaçlar. 

Katılımcılar PMI’ ın PMP Sertifikasını Almak İçin, PMI’ ın Hazırladığı PMP Sınavına Girmek ve Başarılı Olmak Durumundadırlar. Bu Sertifika Programı, PMI Sınavına Giriş İçin Gerekli Olan Asgari 35 Saat Proje Yönetimi Eğitimi Almış Olmak Şartını Sağlamak İçin Geçerlidir.

Eğitimin Kazanımları: 

Proje Yönetimi metodolojisi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmanız sağlanacaktır.

PMI Metodolojisi çerçevesinde proje yönetimi süreçlerini, bilgi alanlarını kavrayacaksınız,

Proje yönetimi standartlarını, araç ve tekniklerini detaylı öğrenmiş olacaksınız,

PMI tarafından düzenlenmekte olan PMP sınavı için gerekli olan 35 Saatlik eğitim önşartını sağlamak olacaksınız.


Eğitimin Yöntemi:  ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak olup, bireysel ve/veya grup çalışmaları yaptırılacaktır.


Tarih: 27-28 Nisan-4-5-11-12 Mayıs 2024 (6 Gün)  Saat: 09.00-16.00  (Çevrimiçi Eğitim Günde 6 Saat, Toplamda 36 Saat Olarak Yapılacaktır.)


Eğitmen: Münip ÖBER (PMP)

Belgelendirme: Eğitim Başarı Sertifikası: Programın Sonunda Yapılacak Sınavda Başarılı Olan Katılımcılara, % 80 Devam Koşulunu Sağlamaları Koşuluyla Eğitim Başarı Sertifikası Verilecektir.

Eğitim Katılım Sertifikası: Programın Sonunda Yapılacak Sınavda Başarısız Olan Katılımcılara, % 80 Devam Koşulunu Sağlamaları Koşuluyla  Katılım Sertifikası Verilecektir.

*Eğitim başlama tarihinden 48 saat önce yapılan katılım iptallerinde ücret iadesi yapılamamaktadır.

*Eğitim sonunda yapılacak olan değerlendirme sınavı online olarak yapılacaktır. Eğitim İçeriği

Proje Yönetimi Metodolojisine Giriş
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Türkçe Versiyonu) Giriş
Sistem Tanımı
Proje - Operasyon
Proje nedir?
Proje Yönetimi nedir?
Program ve Portföy Tanımı
Proje Yönetimi Metodolojisi
Proje Yönetimi Ortamı
Aşamalı Olgunlaştırma
Proje Başarı Kriterleri
3 kısıt (maliyet- zaman çizelgesi- kapsam)
Çevresel faktörler
Proje Yönetimi Uygulamaları
Organizasyon Tipleri (Fonksiyonel, Matris and Proje Bazlı)
Paydaşlar, Roller ve Sorumluluklar
Proje Yönetimi Süreçleri
        Başlangıç (Initiating)
        Planlama (Planning)
        Yürütme (Executing)
        İzleme ve Kontrol (Monitoring & Controlling)
        Kapanış (Closing)
Bilgi Alanları
        Entegrasyon Yönetimi (Integration Management)
        Kapsam Yönetimi (Scope Management)
        Zaman Yönetimi (Time Management)
        Maliyet Yönetimi (Cost Management)
        Kalite Yönetimi (Quality Management)
        İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)
        İletişim Yönetimi (Communication Management)
        Risk Yönetimi (Risk Management)
        Tedarik Yönetimi (Procurement Management)
        Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management)
Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojisi
Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojisi
Örnek sınavlar
PMP Sınav ipuçları
Çalışma Planı

Kimler Katılabilir

Her Sektörden Projelerin Paydaşları (Proje Sahipleri, Proje Sponsorları, Kullanıcılar, Proje Ekip Üyeleri, Proje Yöneticileri, Proje Liderleri, Yazılım Geliştiriciler, İş Analistleri, Tedarik Uzmanları, İnsan Kaynakları Uzmanları Vb.), Proje Yönetimi Konusunda Bilgi Edinmek İsteyenler.

Profesyonel Anlamda Proje Yönetimi Mesleğini / Uzmanlığını Yapmayı Amaçlayanlar ve PMP ya da CAPM Sertifikası Almak İsteyen Kişiler İçin Hazırlanmıştır.​

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 7.000 TL

MMO Üyeleri için eğitim ücreti; 10.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 10.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 12.000 TL 

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*Belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir.