Asansör Peri̇yodi̇k Kontrol Muayene Elemani Kursu (Çevrim İçi Eğitim) ANKARA ŞUBE 19 Mart 2024 Salı 10:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

 ZOOM platformu üzerinden çevrimiçi bir şekilde düzenlenecektir. 

Sınav ve Belgelendirme:

Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70`tir. Başarılı olanlara Oda tarafından Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Yazılı Sınav Başarı Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Eğitim Tarihleri:

19-20-21-22 Mart 2024

Eğitim Saatleri : 10:00 - 17:00

Not: Elektrik Mühendisleri Odasına bağlı TMMOB üyeleri, belge ücretlerini kendi bağlı bulundukları odaya yapacaktır.

Eğitim İçeriği

  • Tanışma ve Programın Anlatılması, MMO Tüzük ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
  • Akreditasyon Standardı Eğitimi (TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk Değerlendirmesi - Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin Şartlar)
  • Mevzuat Eğitimi (Asansör Yönetmeliği, asansör periyodik kontrolleri ile ilgili Yönetmelik ve Tebliğ, ilgili imar mevzuatı vb.)
  • Kontrol Listeleri Eğitimi (Elektrik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi, Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Kontrol Listesi Eğitimi)
  • Standart Eğitimi (TS EN 81-1 +A3, TS EN 81-2 +A3, TS EN 81-70, TS EN 81-58, TS EN 81-20, TS EN 81-50, TS EN 81-80 ve diğer ilgili standartlar)
  • Temel Elektrik Eğitimi (Topraklama vb.)
  • Temel Hidrolik Eğitimi Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ölçüm Donanımları Eğitimi
  • Periyodik Kontroller İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kimler Katılabilir

Oda Üyesi Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Olmak

Kayıt Sırasında İstenilenler

MMO Üyeleri için:

- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

- Üye Ödenti Borcu Olmamak

EMO Üyeleri içi

- Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

- Üye Ödenti Borcu Olmamak

- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Oda Kimlik Belgesi - 1 Adet Fotoğraf

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.