Toplam Verimli Bakım (Tpm) Eğitimi Sanal Sınıf 23 Mart 2024 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
4 / 25
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı: Toplam Verimli Bakım (TPM) Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi:  Toplam verimli bakım, tüm çalışanların katılımı ile, ekipman verimliliğini arttırmayı, kayıpları en alt  seviyeyi indirmeyi böylece  maliyeti azaltmayı hedefleyen, üretimde esnekliği sağlayan, ürün kalitesini arttıran faaliyetler bütünüdür. Eğitimle amaçlanan;  Toplam Verimli Bakım uygulamaları açısından büyük öneme sahip olan Toplam Ekipman Etkinliği(OEE) analizleri ile Otonom Bakım yönetimi ve konularını örnekleriyle  kavramalarına destek vermektir.

Eğitimin Kazanımları:   OEE hesaplayabilir OEE parametrelerini analiz etme ve benchmarking-kıyaslama yapabilir. Otonom bakımı tam olarak anlar ve işletmesinde nasıl uygulayabileceğine dair fikir edinir. Toplam üretken bakım metodolojilerini bilir ve ISO 9000 yönetim sistemi, ile ilişkilendirebilir. Kilit performans göstergeleri ile ilgili fikir sahibi olur.

Tarih: 23-24 Mart 2024 (2 Gün)

Eğitim Saatleri: 23-24 Mart 2024 Tarihinde 10.00-16.30 (12 Saat) saatleri arasında yapılacaktır.


Eğitmen: A. Saim PAKER (Linkedin Hesabı:  https://www.linkedin.com/in/saim-paker-0000/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda en az 70 ve üzeri not alarak  başarılı olanlara "Eğitim Başarı Sertifikası" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamını katılanlara ve eğitiminde sonunda yapılacak olan sınavda 70' in altında not alarak  başarısız olanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir.

*Eğitimin sonunda yapılacak olan sınav online olarak yapılacaktır.

*Eğitim başlama tarihinden 48 saat önce yapılan katılım iptallerinde ücret iadesi yapılamamaktadır.

Eğitim İçeriği

 1. Toplam Üretken Bakım (TPM) Sistemi ve Gelişim Süreci
 1. TPM hedefleri, ana faaliyetleri, uygulama adımları
 2. Toplam Ekipman Verimliliği (OEE) ve 16 Büyük Kayıp
 3. Büyük Kayıp
 4. Ekipman Etkinliğini Kısıtlayan 8 Büyük Kayıp
 5. İşgücü Etkinliğini Kısıtlayan 5 Büyük Kayıp
 6. Malzeme ve Enerjiye İlişkin 3 Büyük Kayıp
 7. OEE Hesabı & Analizi;
 8. OEE ve türetilmiş göstergeler TEEP, PEE, OAE, OPE, OFE, OTE ve CTE
 9. OEE Benchmarking / Kıyaslamaları
 10. Otonom Bakım ve uygulamaları
 11. TPM  Sütunları / Komiteleri
 12. Otonom Bakım
 13. Planlı Bakım
 14. Kestirimci Bakım
 15. Gelişen Kalite
 16. Ofis TPM
 17. TPM Metodolojileri
  1. TND (Tek Nokta Dersi)
  2. 5S Görsel Fabrika 
  3. Günlük Yönetim  Araçları SQDCM-Panosu
  4. SMED, Tekli dakikalarda kalıp değiştirme.
  5. Kaynağında Kalite araçları Kaizen, Andon, Jidoka, PokaYoke, 
  6. Pareto Analizi, Balık Kılçığı, 5 Neden, Analizleri
 1. TPM’de Kilit Performans Göstergeleri
 2. Örnek Uygulamalar

Kimler Katılabilir

TPM uygulamaya karar vermiş fabrikalarda, mavi yakalıları bilgilendirecek ve eğitecek, uygulamaların kurmaylığını yapacak yöneticiler, mühendisler, teknisyenler, formenler, ustabaşılar. Üretim ve bakım biriminde çalışan ve Otonom Bakım faaliyetlerini ve uygulama örneklerini öğrenmek isteyen yöneticiler, mühendisler.

 

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 2.000 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 2.800 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 2.800 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 3.300 TL

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

Belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir.