Sanayi̇ Ti̇pi̇ Kazan Operatörü Kursu ADANA ŞUBE 19 Şubat 2024 Pazartesi 13:00 Ara Teknik Eleman Kursları
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.

Eğitim Tarihi : 19-22 Şubat 2024 Eğitim Saatleri : 13:30 - 18:00

Sınav  23 Şubat  2024 Cuma günü  Saat: 14:30 da online olarak yapılacaktır

İletişim : 03222326420 Dahili: 128

Eğitim İçeriği

1. AMAÇ

1.1. Sıcaklık, ısı ve basınç

2. YAKITLAR

2.1. Katı yakıtlar (Kömür)

2.2. Sıvı Yakıtlar (Yakıt-Yağı)

2.3. Gaz Yakıtlar (Doğal Gaz)

3. YANMA

3.1. Yanma Olayı

3.2. Yakma Havasına Göre Yanma Çeşitleri

3.3. Yanma Ürünleri Miktarı

3.4. Isıl Değerler

4. YAKMA SİSTEMLERİ

4.1. Katı Yakıt Yakıcıları

4.2. Sıvı Yakıt Yakıcıları

4.3. Gaz Yakıt Yakıcıları

5. ISI ÜRETİMİ

5.1. Buhar Kazanının Tanımı

5.2. Isı Üreteçleri

5.3. Akışkan Yataklı Kazanlar

5.4. Kızgın Yağ Kazanları

5.5. Diğer Isı Üreteçleri

6. KAZAN DONANIMLARI

6.1. Tanımlar

6.2. Sıcak Su kazanı Donanımları

6.3. Kızgın Su Kazanı Donanımları

6.4. Buhar Kazanı Donanımları

7. YARDIMCI DONANIMLAR

7.1. Su Hazırlanması ve Besleme

7.2. Yakıt Hazırlanması

8. EK DONANIM

8.1. Bacalar

8.2. Kompresörler

8.3. Hidroforlar

9. KAZAN İŞLETMECİLİĞİ

9.1. Kazanların İşletmeye Hazırlanması

9.2. Kazanların İşletmeye Alınması

9.3. Kazanların İşletmeden Çıkarılması

9.4. Kazanlarda Tehlike Durumları

9.5. Bakım, Onarım ve Koruma

10. KAZANLARDA İŞ GÜVENLİĞİ

10.1. Yakıtlarla İlgili Güvenlik Önlemleri

10.2. Isı Üretim Merkezi(Kazan Dairesi) İle İlgili Güvenlik Önlemleri

10.3. Kazanlar ve Ek Donanım ile İlgili Güvenlik Önlemleri

11.KAZAN PATLAMALARININ

NEDENLERİ VE GÜVENLİK

ÖNLEMLERİ

11.1. Kazanların Susuz Kalması

11.2. İşletme Basıncının Üzerine Çıkılması

11.3. Kazanlarda Korozyon Oluşması

11.4. Kazanlarda Kireç Taşı Tabakasının Aşırı Çoğalması

12. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

12.1. 1982 Anayasası

12.2. 1475 Sayılı İş Kanunu

12.3. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kimler Katılabilir

·        Eğitim Ücretleri Kişi Başı 3.750 TL ‘dir.

·        Katılımcılara TMMOB Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından hazırlanan “Sanayi Kazanı Operatör Belgesi” düzenlenecektir.

·        Eğitim ve sınav online  gerçekleştirilecektir.

·        Eğitim süresi 5 gün öğleden sonra devam edecektir.

·        Eğitim için gerekli evraklar; Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Diploma fotokopisi, Fotoğraf

·      Kursa devam zorunluluğu esas olup, devamsızlık hakkı eğitim süresinin % 5’ tir.


·      Eğitim sonunda  sınavdan 70 ve üzeri not alan kursiyerler sertifika almaya hak kazanır. Kursiyer başarısız olduğu sınav için 3 kez daha sınava girme hakkını kullanabilir. Tüm sınav haklarından başarısız ayrılacak kursiyerlerin tekrar eğitime katılması zorunludur.

·        13.07.2013 tarih ve 28756 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde belirtilen Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelgede yer alan meslek alanları yerine kullanılamaz.

Ödeme Bilgileri

3.750 TL

6235 sayılı Odamızın anayasal ve yasayla belirlenen kuruluş amaç, görev ve yetkileri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerinden elde ettiği gelir kalemleri, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 32. maddesinde sayma yoluyla belirlenmiş olup, bilirkişilik ve eğitim hizmetleri de anılan Yasa hükmünün birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen “Hizmet karşılığı alınan ücretler” kapsamında değerlendirilmek olup KDV uygulanmamaktadır.