Ultrasonik Muayene Eğitimi KAYNAK EĞİTİM VE MUAYENE MERKEZİ 13 Mayıs 2024 Pazartesi 09:00 Teknik Eğitimler
1 / 10
Eğitim Hakkında

Ultrasonik Muayene Nedir?
Hacimsel süreksizliklerin tespitinde ve değerlendirilmesinde kullanılan muayene metotlarından birisidir. Bu yöntemde adın da anlaşılabileceği gibi ultrasonik ses sistemi kullanılır. Ultrasonik Muayene metodu ile tespit edilmek istenilen bulgular hızlı ve net bir şekilde elde edilir. Bu yöntemin doğru uygulanması için eğitim ve tecrübe önemlidir. 


Eğitimin amacı, katılımcıların tahribatsız muayene yöntemi olan Ultrasonik Muayene yöntemi hakkında teorik bilgiye sahip olmasını sağlamak, Ultrasonik Muayene uygulamalarını yapabilmesini sağlamak ve yöntemler arasındaki koordinasyon hakkında bilgi vermektir. Eğitim, teorik bilgiler anlatıldıktan sonra pratik uygulamalarla desteklenecektir. Eğitimlerin ve sınavların tamamı TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi- Bursa‘da gerçekleştirilecektir. Eğitimde yapılan uygulamaların tamamı, gerçek hatalar bulunan eğitim parçaları ile gerçekleştirilecek ve teorik bilgilerle pekiştirilecektir.

Eğitim İçeriği

Ultrasonik Muayene Personeli Eğitiminin Ġeçeriği Nedir?  
Eğitim ISO/TR 25107 teknik kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilecektir. Seviye I ve Seviye II eğitimleri genel olarak aşağıdaki konu dağılımına sahip olacaktır.
 
 • Genel Terimler, Ses Dalgalarının Yayılması, yöntemin işleyişi ve ses dalgalarının üretilmesi 
 • Ultrasonik Muayene Yöntemleri, Ses Alanı ve Prop Şeması
 • Zaman Ekseni Aralığı, Kalibrasyon Mesafesinin Seçimi, Logaritmik Skala ve Ses Zayıflaması 
 • Et Kalınlığı Ölçümü, Duyarlılık Alanı ve Tarama Yöntemleri
 • Bir Metal Levhanın Muayenesi ve Çelik Dışı Malzemelerin Muayenesi
 • Muayene Sisteminin Özellikleri ve Bunun Test Sonuçları Üzerindeki Etkileri
 • Normal Propla Muayene , Açılı Geliş Prensipleri, Mod Dönüşümü, Yansıma Kanunları, Kısmi Mod Dönüşümü 
 • Açılı Proplar, Ses Dalgalarının Açılı Gelişinde Prensipler ve Ayrıntılar 
 • Açıyla Gelen Ses Dalgalarında Mesafe Kalibrasyonu, Açılı Prop ile Yansıtıcı Konumun Tespiti 
 • Kısaltılmış İzdüşüm Mesafesi (KİM) Kullanarak Mesafe Kalibrasyonu 
 • Form Yankıları ve Açılı Proplarda Duyarlılık Kalibrasyonu 
 • Standartlar ve Teknik Kurallar, Muayene Raporları, K1 ve K2 Bloklarıyla İlgili Uygulamalar 
 • Açılı Proplar ve Kaynak Dikişlerinin Muayenesine İlişkin Uygulama Örnekleri
 • Referans Eğrileri, Problar ve Problar İçin Performans Şartları, Muayene Sisteminin Özellikleri, Mesafe ve Büyüklük Kuralları 
 • Yansıtıcı Konumunun Belirlenmesi ve Yankı Dinamiği ile Yansıtıcı Büyüklüğünün Hesaplanması 
 • Kalibrasyon Yansıtıcıları, Belirtilerin Değerlendirilmesi ve Malzemelerin Yankı Yüksekliğine Etkisi 
 • Hata Büyüklüğünü Saptamada Dolaylı Metot, Transfer Düzeltmesi, Temas Teknikleri, Gecikme Mesafesi 
 • Özel DGS Diyagramlarının Kullanılması, Dökümantasyon ve Kayıt, Muayene İçin Uygun Prob Seçimi 
 • DGS Diyagramlarının Sınırlamaları, Yardımcı Skalalar ve Tandem Tekniği 

Kimler Katılabilir

Ultrasonik Muayene Personeli Eğitimine Kimler Katılabilir?
Üretim, kalite kontrol ve hizmet sektöründe çalışan, dövme, döküm, kaynak, montaj vs. konularında ultrasonik muayeneye ihtiyaç duyan herkes katılabilir.
*Verilecek olan belgeler ISO 9712‘ye göre olup, akredite olacaktır.

Ödeme Bilgileri

*1-Seviye 1+2 Eğitimi alınması halinde sınav için sadece Seviye-2 Sınav ücreti ödenecektir.
*2-TMMOB’ne bağlı oda üyeliği olan ve ödenti borcu bulunmayan üyelerimize eğitim ücretleri için %20 indirim uygulanacaktır. Bu indirimin uygulanması için üyeliğin bulunduğu TMMOB’ne bağlı odadan ilgili yazının/evrağın getirilmesi gerekmektedir.
*3-Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (0850 495 0 666) tarafından başvurunuzun ardından
sertifikalandırılacaktır.
*Seviye 1 Eğitim ve Sınavı için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Kaynak Eğitim ve Muayene Merkezi ile iletişime geçiniz.
*Programımızdan başarılı olan katılımcılar Personel Belgelendirme Kuruluşumuz (PBK) tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olunması ve gereken diğer belgelendirme şartlarının sağlanması durumunda belgelendirilecektir. *Verilecek olan belgeler ISO 9712’ye göre olup, akredite olacaktır.