Makina Emniyet Yönetmeliği Ve Makina Risk Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi Sanal Sınıf 29 Haziran 2024 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
7 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Çevrimiçi eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecektir.

Çevrimiçi Eğitim Detayları:

Eğitim Adı:  Makina Emniyet Yönetmeliği ve Makina Risk Değerlendirme Uzmanlığı Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim Hedefi:  

Endüstriyel iş kazalarının büyük bir çoğunluğu, güvenliği yeterli derecede sağlanamamış makinelerin kullanılmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda oluşan iş kazalarının önlenebilmesi için, makine üreticileri açısından makinelerin tasarım ve üretim aşamalarından başlayarak,  kullanım ve bakım süreçlerinde; kullanıcılar açısından makinelerin satın alma ve işletme süreçlerinde, makine ile ilgili risklerin kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulması zorunlu hale gelmektedir. Planlanan eğitim ile Avrupa Birliği ve ülkemizdeki mevzuat dikkate alınarak endüstriyel iş kazalarını önleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan risk değerlendirme ve azaltma konusundaki yetkinliklerin artırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Kazanımları: Planlanan eğitim ile Avrupa Birliği ve ülkemizdeki mevzuat dikkate alınarak endüstriyel iş kazalarını önleme çalışmalarında ihtiyaç duyulan risk değerlendirme ve azaltma konusundaki yetkinliklerin artırılması hedeflenmektedir.

Eğitimin Yöntemi:  ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.

Tarih: 29-30 Haziran -06-07-13 Temmuz 2024 (5 Gün-Toplam 30 Saat)  


Saat: 29-30 Haziran -06-07-13 Temmuz 2024 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitmen:  Ali ÖZGENÇ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/ali-%C3%B6zgen%C3%A7-223b9631/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara "Eğitim Başarı Sertifikası" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamına katılanlara ve eğitiminde sonunda yapılacak olan sınavda başarısız olanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir.

*Sınav çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

1.  ve 2. Gün

1.      Türkiye’deki endüstriyel kazalara kısa bir bakış

2.      Ürün Güvenliği Mevzuatı

-  AB mevzuatı

-  Ulusal mevzuat

3.      CE İşaretlemesine kısa bir bakış (CE İşareti Nedir?)

4.      2006/42/AB Makine Emniyeti Yönetmeliği

-  Kapsam ve Tanımlar

Ek I Temel Emniyet Gerekleri

-  Ek II AT uygunluk beyanı

-  Ek III CE İşaretlemesi

-  Makinelerde Teknik Dosya İçeriği

-  Uygunluk Değerlendirme Modülleri

-  CE İşareti Nasıl Kontrol Edilir?

5.        AB Standartlarının Yapısı ve Risk Analizi ile ilgili standartlar

3.   Gün

6.      TS EN ISO 12100: 2010 Standardına Göre Güvenli Makine Tasarımı İçin Riskin Değerlendirilmesi ve Azaltılması

-  Risk değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve risk değerlendirme

-  Makina sınır değerlerinin tanımlanması

-  Makinalar tasarımlanırken göz önüne alınması gereken tehlikeler

-  Risk azaltma stratejisi

-  Güvenli tasarımdan kaynaklanan yapısal tedbirler

-  Teknik koruma tedbirleri ve tamamlayıcı koruyucu tedbirler

-  Kullanım bilgileri

7.      FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)

-  FMEA Nedir?

-  FMEA Çeşitleri

-  Makinelerde FMEA

8.      Tehlikeli Bölge ve Güvenlik Mesafeleri

-  TS EN ISO 13855 Vücut kısımlarının yaklaşım hızına göre koruyucu teçhizatın yerleştirilmesi

-  EN ISO 13857 Kol ve bacakların ulaşabileceği bölgelerde tehlikenin önlenmesi için güvenlik mesafeleri

4.   ve 5. Gün

9.      TS EN ISO 13849-1 Standardına Göre Güvenli Makine Tasarımı

-  İşlevsel Güvenlik (EN/IEC 61508, EN/IEC 61511, EN 954, EN ISO 13849)

-  Gerekli Performans Seviyesinin Belirlenmesi(PLr)

-  Her Bir Kanalın Tehlikeli Arızası İçin Ortalama Zaman (MTTFd)

-  Teşhis kapsamı (DC)

-  Ortak Nedenli Arızalar

-  Kategori ve belirlenmiş yapılar

-  Toplam PL ‘yi elde edecek SRP/CS kombinasyonları

10. TS EN 62061 Güvenliğe İlişkin Elektrik, Elektronik ve Programlanabilir Elektronik Kontrol Sistemlerinin Fonksiyonel Güvenliği Standardına Göre Risk Değerlendirme

-  SIL ( Safety Integrity Level) Nasıl Bulunur?

-  SIL ve PLr İlişkisi

-  Riskin azaltılması

-  PLC, sensörler ve yol vericiler vb. “Güvenlik Fonksiyonu” seçimi

-  Tehlike arz eden tesadüfi donanım hata olasılığı (PFHd)

-  Donanım Hatası Toleransı (HFT)

-  Güvenli Kesintiler Payı (DC/SFF)

-  Ortak Sebeplerden Dolayı Kesinti (CCF)

-  Sonuç – Alt Sistem için SIL Değerinin Belirlenmesi

Kimler Katılabilir

·         Makina üreticilerinin tasarım, ürün geliştirme veya satın alma faaliyetlerinde görev alan mühendisler,

·         Makinaların uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görev alan muayene elamanları,

·         Endüstriyel işletmelerdeki iş güvenliği uzmanları,

·         Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerindeki iş güvenliği uzmanları.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyelerimiz için eğitim ücreti: 10.000 TL

MMO üyeleri için eğitim ücreti; 14.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 14.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 17.000 TL 

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*Belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir. Fatura düzenlenmemektedir.