Geometrik Boyutlandırma Ve Toleranslandırma (Gb&T) Sanal Sınıf 25 Mayıs 2024 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
11 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı: Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma

Eğitimin Hedefi: GB&T, hem mühendislik tasarımı dili, hem de üretim ve muayenelerde yol gösteren bir teknik araç olarak, parçaların daha kolay ve düşük maliyetle üretilmesine katkı sağlamaktadır. Eğitim, başta otomotiv ve savunma sanayi olmak üzere, seri imalat ve montaj yapılan her alanda, hem tasarım, üretim ve kalite kontrol birimleri arasında, hem de ana sanayi ile tedarikçiler arasında dil birliğini sağlamak amacıyla, tüm dünyada yoğun biçimde uygulanmaktadır.

- Tasarımcının düşündüğünü tam ve doğru aktarabilmesini sağlamak,

- Tasarımcının öngörüsünün özellikle imalat ve kalite birimleri tarafından doğru anlaşılmasını sağlamak,

- Teknik resmin üç temel niteliğini (tamlık, hassaslık, eşlenirlik) doğru anlamak ve uygulamak,

- Gereksiz dar tolerans verilmesini önlemek, gerekli olan en uygun toleransın verilebilmesi için varolan araçları kullanmak,

- Geleneksel +/- toleranslandırmaya göre, geometrik ve konum toleranslandırmanın başlıca avantajlarını anlamak,

- Geometrik Toleranslandırma ve Boyutlandırmanın hangi durumlarda kullanılması, ayrıca hangi durumlarda kaçınılması gerektiğini anlamak,

- Malzeme Durumu belirteçlerinin (M, L) hangi durumlarda kullanılıp, hangi durumlarda kaçınılması (S kullanımı) gerektiğini anlamak,

- Geometrik Tolerans kontrollarının nasıl yapılacağını, Koordinat Ölçüm Cihazlarının (CMM) kullanımının hangi durumlar için daha uygun olduğunu anlamak,

- CMM Raporlarının doğru okunmasını öğrenmek,

- GEÇER/GEÇMEZ ve Fonksiyon Kontrol Mastarı tasarımının esaslarını kavramak,

- ASME/ISO Standartları arasındaki temel bazı farkları öğrenmek


Eğitimin Kazanımları: Sunulan eğitimin temel kaynak dokümanı ASME Y14.5 M Standardı olmakla birlikte, ilgili ISO standartlarından da yararlanılmaktadır. Eğitime katılanlara, ASME Y14.5 M Standardı ve özellikle savunma ve havacılık alanlarında kullanılan çeşitli kaynaklardan derlenen, ayrıca da Atila Çınar’ın kendi deneyimlerini kullanarak oluşturduğu örneklerden yararlanılarak hazırlanan materyal elektronik ortamda verilmektedir. Ayrıca, eğitimlerimiz sırasında, tarafımızca hazırlanmış görsel modeller de kullanılmaktadır.

Tarih: 25-26 Mayıs 2024 (2 Gün)

Eğitim Saatleri: 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 6 Saat, Toplamda 12 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Atila ÇINAR (Makina Mühendisi)

Atila Çınar 1982 yılında ODTÜ, Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetinden sonrasında, sırası ile aşağıdaki görevlerde bulundu: - 1983-1988 HEMA Dişli Fabrikası, Kalite Kontrol Metod Mühendisliği, - 1988-1989 LAMAŞ Kalıp ve Makina Fabrikası, Kalite Kontrol Müdürlüğü, - 1989-1997 ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş. Üretim Mühendisliği Başmühendisliği, - 1997-1998 HİDROLİFT Ltd. Şti. Fabrika Müdürlüğü, - 1998- ... ETİK Tasarım Danışmanlık Eğitim Ltd. Şti., kurucu ortaklığı. Atila Çınar, 1997 yılından bu yana, ağırlıklı olarak mühendis, tekniker, konstrüktör ve teknisyenlere ‘Teknik Resimlerde Boyutlandırma, Toleranslandırma ve Geometrik/Konum Toleransları’ ile ilgili eğitimler vermektedir. Atila Çınar işletme çalışanlarına eğitim vermenin yanında, ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri ile Dumlupınar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerine düzenli olarak konu ile ilgili seminerler vermektedir. Atılım Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi’nde konuyla ilgili dersler vermiştir.

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Eğitim Katılım Sertifikası" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

Eğitim için hazırlanmış özgün örnekler kullanılarak verilen eğitimin içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

- İki Boyutlu Teknik Resimlerin Ortaya Çıkışı ve Uygulanması F

- Teknik Resimlerde Boyutlandırmanın Temel Prensipleri

- Boyutlar için en Uygun Toleransın Verilmesinde İzlenecek Yöntemler, Tolerans Birikmesinin Sakıncaları

- Geleneksel (+/-) Boyutlandırmaya Karşı Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırmanın Başlıca Avantajları

- Şekil, Duruş ve Konum Toleranslarının Ortaya Çıkışı

- DATUM ve DATUM REFERANS YAPISI’nın Önemi

- Eşeksenlilik ve Simetri Toleranslarının Sorunları

- Azaltılmış Boyutlu Teknik Resim Kavramı ve Profil Toleransının Önemi

- Konum Toleransı ile Birlikte M, L veya S Hangi Durumlarda Kullanılır?

- Salgı ve Toplam Salgı Toleransları

- Geometrik Kontrollar İçin Uygun Doğrulama (Kalite Kontrol) Yöntemleri - 2000’li yıllar ile birlikte ‘Modelden İşleme’nin teknik resimler üzerindeki etkisi ve ‘Azaltılmış Boyutlu Teknik Resim’ uygulaması.

Kimler Katılabilir

Bu eğitime, özellikle mekanik parça ve komponent üretimi, montajı yapan, yedek parça üreten işletmelerde çalışan, yapısal ve mekanik tasarım mühendislerinin, teknik ressam ve konstrüktörlerin, kalıp-aparat-mastar tasarım ve imalatçılarının, CNC işleme merkezlerinde çalışan programcı ve operatörlerin, muayene ve ölçüm elemanlarının katılması yararlı görülmektedir. Katılımcıların temel teknik resim bilgilerine sahip olmaları bu eğitimin yararlı olması için ön koşuldur.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 2.100 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 3.000 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 3.000 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 3.500 TL 

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*Belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir.