Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi Sanal Sınıf 27 Nisan 2024 Cumartesi 10:00 Çevrimiçi Eğitimler
4 / 25
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, riskleri ve risk azaltıcı önlemleri belirlemek üzere genel çerçevesi Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmalıdır. İşyerlerinde patlayıcı ortam oluşabilecek “tehlike bölgeleri” hem Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik içeriğinde, hem de Binaların Yangından Korunması Yönetmelik içeriğinde tanımlanmıştır. Hangi çalışma ortamının hangi tehlike bölgesi olarak sınıflandırılacağını belirtir yöntem;

·         TS EN 60079-10-1, Patlayıcı ortamlar

- Bölüm 10-1: Alanların sınıflandırılması

- Patlayıcı gaz ortamları ·         TS EN 60079-10-2, Patlayıcı ortamlar

- Bölüm 10-2: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması

-Yanıcı toz atmosferler Standartlarında yer almaktadır. Yapılan patlayıcı ortam sınıflandırmasına bağlı olarak bu ortamlarda güvenli çalışacak enerjilendirilmiş donanım ve cihaz kategorileri ile idari ve teknik önlemler belirlenebilmektedir.

Eğitim Kazanımları: İlgili standartlara göre patlamadan korunma ilkeleri, temel kavramlar, yangın kimyası, zone belirleme, patlamayı engelleyici ve etkilerini sınırlandırıcı önlemler hakkında bilgi sahibi olmak Çıktılar Patlamadan korunma ilkeleri ve patlamadan korunma dokümanı hazırlama hakkında temel bilgilere sahip olacaklardır. Patlamadan korunma dokümanı hazırlama sürecine katkı verebilir,  tehlikeli bölgelerine göre belirlenecek ekipmanı seçebilir, uygulanan hesaplamaları, takip edebilir, doğrulayabilir.

Tarih: 27-28 Nisan 2024 (2 Gün)


Eğitim Saatleri: 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 6 Saat, Toplamda 12 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Serdar GÜLTEK (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/serdar-gultek/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Eğitim Sertifikası" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

1.       Patlamadan Korunmanın İlkeleri

2.       Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı, Patlamaların Mekanizması

3.       Patlamadan Korunma Standartları

4.      TS EN 60079-10-1: 2020’ ye Göre Yanıcı Sıvı ve Gazlarda Tehlikeli Bölge (zone) Belirlenmesi

5.      TS EN 60079-10-2: 2015, NFPA 499: 2021, NFPA 654: 2020 standartlarına Göre Tozlarda Tehlikeli Bölge (zone) Belirlenmesi

6.      Patlamayı Engelleyici ve Etkilerini Sınırlandırıcı Önlemler

Kimler Katılabilir

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, iş güvenliği uzmanları, teknik çalışanlar

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 1.800 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 2.500 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 2.500 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 3.000 TL (%20 KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.