Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme(Çevrimiçi Eğitim)(Akşam) İSTANBUL ŞUBE 6 Mayıs 2024 Pazartesi 17:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
1 / 20
Eğitim Hakkında

Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Günleri:

06-10 MAYIS  2024 17:00-23:00


11-12 MAYIS 2024 10:00-16:00

Sınav ve Belgelendirme**: Eğitimin sonunda 2 bölümden (Isı Yalıtımı - Isıtma Tesisatı ve Sıhhi Tesisat) oluşan yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. (Sınav 2 gün olarak yapılmaktadır.) 

** Mekanik Tesisat Müh. Yet. Belgesi alabilmek için 2 şarttan en az birini yerine getirmek gerekmektedir. 1) Mekanik Tesisat alanında SMM Büro Tescil Belgesi olan bir firmada asgari 1 yıl çalışmış olmak (v.b. durumlar), 2) Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulamalı Eğitimine katılıp eğitimi başarıyla tamamlamak. 


Sınav kayıtları için eğitim tamamlandıktan sonra https://makina.mmo.org.tr/sinavlar internet sitesinden kayıt yapmanız gerekmektedir.

Eğitim İçeriği

Eğitimin İçeriği : 
Sıhhi Tesisat 
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği 
- Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları 
- Pis Su Tesisatı Tasarımı 
- Yağmur Tesisatı Tasarımı 
- Temiz Su Tesisatı 
- Merkezi Sıcak Su Tesisatı Tasarımı 
- Hidrofor Tesisatı Tasarımı 
- Teknik Rapor Hazırlanması 
Isıtma Tesisatı 
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği 
- Isıtma Tesisatı Proje Hazırlama Esasları 
- Isı Kaybı Hesabı 
- Isıtıcı Seçimi ve Tasarımı 
- Boru Tesisatı Tasarımı 
- Kazan Seçimi ve Yerleşimi 
- Genleşme Sistemi ve Tasarımı 
- Yakıt Sistem Tasarımı 
- Baca Tasarımı 
- Teknik Rapor Hazırlama Esasları 
Isı Yalıtımı 
- MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği 
- Isı Yalıtımı Proje Hazırlama Esasları

Kimler Katılabilir

Katılımda Aranacak Şartlar: 
- Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak 
- Üye Ödenti Borcu Olmamak

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.