Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi İSTANBUL ŞUBE 20 Mayıs 2024 Pazartesi 17:00 Doğalgaz Eğitimleri
1 / 20
Eğitim Hakkında

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 6 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Tarihleri: 

20-21 MAYIS 2024 17.00-23.00


Eğitimin Süresi : 12 saat

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, konforlu, güvenli ve ekonomik yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, mekanik tesisat konularından Doğalgaz İç Tesisatı hizmetlerinin üretilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.

Eğitimde Kullanılan Oda Yayını :
- Doğal Gaz İç Tesisat Uygulama Esasları (MMO/575)

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda tarafından TÜRKAK onaylı Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Sınav kayıtları eğitim tamamlandıktan sonra https://makina.mmo.org.tr/sinavlar internet sitesinden kayıt yapmanız gerekmektedir.

 

Eğitim İçeriği

-      Doğalgaz İç Tesisat Projelendirme esasları, izometrik çizim teknikleri

-      Kolon tesisatı ve daire içi doğalgaz tesisatı boru çapı hesapları (≤ 50 mbar basınçlı tesisatlar için)

-      Kolon tesisatı ve daire içi doğalgaz tesisatı boru çapı hesapları için örnek proje yapılması

-      Merkezi sistem kazanların tanıtımı ve doğalgaz tesisatı güzergâh seçimi

-      Doğalgaz brülörleri ve brülör seçimleri, gaz yolu armatürleri kontrolü

-      Kazan dairelerinde havalandırma sistemleri, baca sistemleri ve hesapları

-      Merkezi sistem projelerinde boru çapı hesapları  (> 50 mbar basınçlı tesisatlar için)

-      Kazan dairesi doğalgaz tesisatı boru çapı, havalandırma ve brülör seçimi hesapları için örnek proje yapılması

Kimler Katılabilir

Temel Doğalgaz Eğitimine katılan Oda Üyesi Makina Mühendisleri

Ödeme Bilgileri

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

Belge Ücreti:450 TL (Sınava katıldığınız şubeye yatırılacaktır. )