Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Bilgilendirme Ve İçtetkik Sanal Sınıf 29 Mayıs 2024 Çarşamba 19:00 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı , kayıt yaptırdığınız mail adresinize, eğitim tarihinden 1 gün önce gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı: ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi: 

Kuruluşlarda Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Yönetim Sisteminin Kurulması ve Uygulanması konularında kılavuz bilgilerin verilmesidir.  Tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilen, modern eğitim metodlarının uygulandığı bu eğitime katılan katılımcılar, kuruluşlarındaki tüm yönetim sistemlerinin iç denetimlerinde (1.taraf denetimler) görev alabilecekleri  temel yetkinlikleri kazanmış olacaklardır.

Eğitimin Kazanımları: Bir kuruluşun mevcut müşterisini elinde tutması, yeni müşteri edinmesine kıyasla en az dört kat daha masraflıdır. Müşteri kaybeden kuruluşların bu kayıplarını telafi etmeleri ve itibarlarını tekrar kazanmaları büyük çaba ve maliyet gerekir. Bu durumlara maruz kalmamak için her yönetim sisteminin ortak yaklaşımı olan önleyici yaklaşımla sistemimizi yönetmemiz gerekmektedir. Katılımcıların müşteri memnuniyeti yönetim sistemine hakim olmaları hedeflenmektedir.

ISO10002 İç Denetçi ( İç Tetkik ) Eğitim programını tamamlayan katılımcılar;


  • ISO10002 Yönetim Sistem standardlarının iç denetim ile ilgili beklentilerini öğrenecek,
  • Standart maddeleri ve şartlarını denetçi gözüyle doğru yorumlamayı öğrenecek,
  • Etkin bir denetim yapabilmek için gerekli temel denetçi becerilerini kazanacak,
  • Kuruluşlarında iç denetim faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir.


Eğitimin Yöntemi:  ZOOM uygulaması üzerinden çevrimiçi ve teorik olarak yapılacak eğitimde katılımcıların derse katılımını arttırıcı bireysel ve grup çalışmaları yaptırılacaktır.  Eğitim, tamamen interaktif bir şekilde gerçekleştirilmekte; katılımcıların aktif katılımı sağlanarak hem konuların daha iyi anlaşılması sağlanmakta, hem de tecrübe paylaşımı sağlanmaktadır.

Tarih: 29-30 Mayıs 2024 (2 Gün)

Eğitim Saatleri: 29-30 Mayıs 2024 tarihinde 19.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 3 Saat, Toplamda 6 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Nermin BİLİMLİ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/nermin-bilimli-9864133b/?originalSubdomain=tr)Belgelendirme: 

Eğitimin tamamına katılanlara ve Eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 alarak başarılı olanlara " Eğitim Başarı Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitimin tamamına katılanlara ancak yapılan sınavdan 70 altı not alarak başarısız olanlara  "Eğitim Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

*Sınav Çevrimiçi Olarak Yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

1.Gün

.  TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemine genel bakış

TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi nedir?

. Terimler ve Tanımlar

2.Gün

. İçtetkik tanımları ve kavramları

. Tetkik kriterleri

. Tetkik planı, prensipleri, programı

. Tetkik faaliyetleri ve tetkikin gerçekleştirilmesi

. Saha tetkik faaliyetleri

. Soru listelerinin hazırlanması

. Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi

. Tetkik raporunun hazırlanması

. Örnek çalışmalar

.

Kimler Katılabilir

Müşteri şikayetlerini anlamak, değerlendirmek ve çözüm yolları geliştirmekle görevli müşteri temsilci personelleri yada alakalı görevlerde bulunan personeller. 

Şirket içerisinde ISO10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemlerinin iç denetimlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesinden sorumlu çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.


Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 1.000 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  1.400 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 1.400 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 1.700 TL 

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir. 

*Belirlenen ücretler KDV' den muaf tutulmakta olup, sanal pos ödemesi karşılığında makbuz düzenlenmektedir.