Enerji Yöneticisi İSTANBUL ŞUBE 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:00 Enerji Yöneticisi Eğitimleri
2 / 20
Eğitim Hakkında

Enerji Yöneticisi Kimdir: 5627 sayılı kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetim ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir. 

Tarih: 22 kasım-01 Aralık 2021 (10 Gün)

Saat: 09.00-18.00

Eğitim Süresi: 10 Gün                        Kursiyer Sayısı: 1 Eğitim grubu maksimum 30 kişi. (Pandemi Şartları      Sebebiyle Katılımcı Sayısı Değişebilmektedir.)

Eğitim Ücreti: 2.700 TL   (KDV DAHİL)       (Bakanlık tarafından belirlenmiş taban ücret)

Eğitim Yeri:

Teorik: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anadolu Yakası Eğitim Merkezi

Uygulama: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi  (Kocaeli Şube) (Ulaşım Bedelsiz olarak tarafımızca sağlanacaktır)

Kurs İçin Gerekli Belgeler:

·         2 adet fotoğraf

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi

·         e-devletten mezuniyet belgesi veya Noter onaylı diploma(Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)

·         Kursiyer adı-soyadı ve " Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont

*İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir.

Eğitime Başvuru ve Kayıt: 

• Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim dönemi için https://makina.mmo.org.tr   web sitesi üzerinden Enerji Yöneticisi Eğitimleri Modülünden online olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

• Eğitim ödemeleri yapıldıktan sonra eğitim kaydı kesinleşeccektir.

Eğitim Şartları ve Sınav

Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince Enerji yöneticisi eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yaptırılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda dördüncü fıkrada tanımlanan şekilde en az 70 ve üzeri not alarak başarılı olunması şarttır. Sınav dönemleri, bakanlık tarafından belirlenmiş olup, Nisan ve Ekim aylarında Bakanlık binasında, Ankara’ da yapılmaktadır.

 Genel Müdürlük tarafından açılacak merkezi sınavlara katılarak başarılı olunması koşulu ile katılımcılar "Enerji Yöneticisi" Sertifikasına sahip olacaklardır. Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır.

Sertifikasyon Süreci: Sınavda başarılı olanların sertifika bedeli, 2 adet fotoğraf, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile YEGM’ e başvurmaları gerekmektedir. Hazırlanan sertifikaları; kendileri alabilirler veya noter onaylı vekâlet verdikleri kişilere verilmekte ya da çalıştıkları kurumlar tarafından resmi yazı ile istemeleri halinde kurumlarına gönderilmektedir.

Sertifikanın Kullanılabileceği Alanlar: Yönetmelik 9. Madde 1. Fıkrası gereğince "Yönetimler, yıllık toplam enerji tüketimi bin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmelerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, her bir endüstriyel işletmesindeki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. 

 Yönetmelik 9. Madde 2. Fıkrası gereğince, 

 "Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir. Çalışanları arasından görevlendirmenin mümkün olmadığı hallerde, enerji yöneticileri veya şirketler ile sözleşme yapılmak suretiyle hizmet alınır. 

Bu şekilde enerji yöneticisi sertifikası sahibi bir kişi tarafından verilebilecek hizmet, üç bina ile sınırlıdır." 

Eğitim İçeriği

Eğitimin Amacı ve İçerik: 27 Ekim 2011 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 11. Madde 2.ve 3. Fıkrasında yer alan ve 18 Eylül 2012 tarih ve 28415 sayılı resmi gazetede yayınlanan ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ`in 5. Maddesinde yer alan

 "(2) Enerji yöneticisi eğitimleri Ek-2`de yer alan birinci ve ikinci eğitim modüllerinden oluşur ve aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilir: 

a) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, Ek-2`de birinci eğitim modülü olarak belirtilen konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, dersliklerde sınıf eğitimleri ve/veya Ek-3`te yer alan kılavuz çerçevesinde internet üzerinden uzaktan eğitimler düzenlenir. Bu eğitimlere katılım isteğe bağlıdır. 

b) Genel Müdürlük, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından, Ek-2`de ikinci eğitim modülü olarak belirtilen konularda ön bilgi, ölçüm, deney, değerlendirme ve hesaplama gibi konuları içerecek şekilde oluşturulan eğitim programı çerçevesinde, uygulamalı eğitimler düzenlenir. Bu eğitimler, Ek-2`deki ikinci eğitim modülünde uygulamalı olarak verileceği belirtilen konuların tamamını kapsar ve toplam süresi kırk ders saatinden az olamaz. Bu eğitimler kapsamında verilecek ön bilgiler için ayrılan toplam süre, toplam eğitim süresinin dörtte birinden fazla olamaz. Bu eğitimlerin ön bilgi, değerlendirme ve hesaplama kısımları sınıf ortamında, ölçüm ve deney kısımları ise Ek-4`te belirtilen çerçevede eğitim ünitelerine ve ekipmanlarına sahip olan ve işletme koşullarında çalıştırılabilen ve Genel Müdürlük tarafından uygunluk belgesi verilmiş laboratuvar ortamında verilir. Bu eğitimlere en az otuzbeş ders saati devam etme zorunluluğu vardır. 

(6) Enerji yöneticisi eğitimler, Ek-2`de yer alan birinci eğitim modülü, derslik ortamında; ikinci eğitim modülü ise derslik ve laboratuvar ortamında verilecek şekilde birbirlerini takip edecek şekilde ardışık olarak düzenlenir." maddesi kapsamında ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ düzenlenmektedir.

Kimler Katılabilir

Kimler Katılabilir:

Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince

 " Enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, elektrik-elektronik veya mekatronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilir. Eğitime katılmak isteyenler, Ek`de yer alan kayıt formu ile Genel Müdürlüğe, yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere başvurur." 

Ödeme Bilgileri

Eğitim Ücreti: 2700 TL (KDV DAHİL)   (Bakanlık tarafından belirlenmiş taban ücret)

Kurumun Ünvanı / Adresi : TMMOB Makina Mühendisleri Odası  İstanbul Şubesi

Banka Adı: Türkiye İş Bankası – (Swift (Bic Kodu: Isbktrıs)   Banka Kodu: 0064

Şube Adı: Yenişehir      Şube Kodu: 4218

Banka Hesap No: 5994210        Iban No: TR42 0006 4000 0014 2185 9942 10


Eğitime katılım, eğitim takvimine mahsuben eğitim ücretinin belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırılması veya online ödeme  yoluyla yapılması ile kesinleştirilecektir.

Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.