Lpg Otogaz İstasyonlari Sorumlu Müdür Eği̇ti̇mi̇ Mühendi̇slere Yöneli̇k (3 Gün) Çevri̇m İçi̇ ESKİŞEHİR ŞUBE 7 Aralık 2021 Salı 13:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
6 / 20
Eğitim Hakkında

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamaları LPG’ nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları İlgili Standartlar LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları Periyodik Kontrol ve Bakımları Yangın Güvenliği İlk Yardım Temel Bilgileri Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi ve eğitimleri ile “Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri” Uygulama Esasları

Kimler Katılabilir

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde belirtilen meslek disiplinleri

MMO Üyeleri için

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak Üye Ödenti Borcu Olmamak

TMMOB Üyeleri İçin Oda üye kimlik kartı fotokopisi

Üye Ödenti Borcu Olmadığına dair bağlı bulunduğu Odasından alacağı belge

Kurs Ücretini Yatırmış Olmak 1 Adet Fotoğraf