Strateji̇k Planlama Mühendi̇s Yetki̇lendi̇rme Kursu (Çevri̇m İçi̇) ESKİŞEHİR ŞUBE 3 Aralık 2021 Cuma 13:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
2 / 20
Eğitim Hakkında

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği İlgili Mevzuat Strateji, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Kavramları Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Paydaş, SWOT, Kuruluş İçi ve Dış Çevre Analizleri Misyon, Vizyon, Temel Değer, Amaç, Hedef ve Strateji Performans Programı Hazırlama Rehberi Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi Kaynak İhtiyacının Belirlenmesi Bütçeleme ve Kaynak Tahsisi İlişkisi Stratejik Kontrol Yaklaşımları Uygulama Sonuçlarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Faaliyet Raporları

Kimler Katılabilir

Oda Üyesi Endüstri ve İşletme Mühendisleri