Nesnelerin İnterneti (Iot) Temel Eğitimi Sanal Sınıf 20 Mayıs 2021 Perşembe 19:00 Çevrimiçi Eğitimler
1 / 50
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  Nesnelerin İnterneti (IOT) Temel Eğitimi (Çevrmiçi Eğitim)

Eğitimin Hedefi:  Nesnelerin interneti (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin İnterneti "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi aralarında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanır. Ayrıca bu kavramı kabaca; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.

Bu Eğitimin amacı; Nesnelerin İnterneti'ni genel hatlarıyla tanıtmak, kullanım alanlarını belirlemek, bu yaklaşımla yapılabilecekleri ve karşılaşılan zorlukları açıklamaktır. Eğitimin Kazanımları:  Bilgisayarlı ölçüm, denetim ve planlama ile fiziksel dünyada mühendislik tasarımına yenilik ve kolaylık katmak.

Tarih: 20-21 Mayıs 2021 (2 Gün) Eğitim Saatleri: 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde 19.00--22.00 saatleri arasında yapılacaktır.  (Çevrimiçi Günde 3 Saat, Eğitim Toplamda 6 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Mehmet Tahir SANDIKKAYA (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/mehmettahirsandikkaya/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Seminer Katılım Belgesi" düzenlenecektir.

Eğitim İçeriği

Giriş:

1. Nesnelerin İnterneti Nedir? Tanım

2. Benzer Sistemler Ve Bunların Farkları

3. İlgili Tanımlar: CPS, WSN, Iıot

4. Kullanım Senaryoları --Neler Yapılabilir?

5. Bu Altyapının Sınırları --Neler Yapılamaz?

Teknik Özellikler: 

1. Nİ Cihazlarının Teknik Özellikleri  - Sık Kullanılan Nİ Cihazları (Cihaz, Duyarga, Aktüatör)

2. Cihazlarının Haberleşme Yetenekleri  - Sık Kullanılan Protokoller

3. Cihazlarının Sistem Mimarileri  - Sık Kullanılan Mimariler

4. Nİ Cihazlarında Uygulama Ve Hizmetler  - Çalışır Durumdaki Uygulamalardan Örnekler  

Nesnelerin İnterneti (Nİ) İçinde İleri Konular:

1. Nİ Cihazlarının Yönetimi

2. Nİ Cihazlarında Güvenlik Ve Özlük Bilgilerinin Gizliliği

3. Nİ Cihazlarında Canyakmazlık

4. Nİ İçin Yasa, Standart Ve Regülasyonlar

Kimler Katılabilir

Nesnelerin İnterneti'nin ne olduğunu öğrenmek isteyen, bunun Endüstri 4.0 ve bilgisayar denetimli fiziksel dizgelerle ilişkisini anlamak isteyen mühendis, mühendis adayları ve merak edenlere yöneliktir. Nesnelerin İnterneti Eğitimine katılmak için temel seviye bilgisayar bilgisinin yanında ağ, iletişim, sunucu gibi temel kavramlar hakkında bilgi sahip olmanız yeterlidir. Eğitim tüm katılımcılara açıktır.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 168 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti; 240 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 240 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 240 TL+ %18 KDV

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.