Lpg Otogaz İstasyonlari Sorumlu Müdür - Mühendisler İçin (3 Gün) Kursu (Çevrimiçi) Sanal sınıf 30 Temmuz 2021 Cuma 13:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
21 / 20
Eğitim Hakkında

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR - MÜHENDİSLER İÇİN (3 GÜN) KURSU (Çevrimiçi)

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 5 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir. Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden bir gün önce mesai saatleri içerisinde  kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir. Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Mühendis Yetki Belgesi düzenlenecektir.

Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda çevrimiçi sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası verilecektir. Bu belge tek başına geçersiz olup; üyenin çalışacağı Otogaz İstasyonu ile yapacağı sözleşmeyle birlikte Oda‘ya başvurması halinde üyeye LPG Otogaz İstasyonu Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. Sınav çevrimiçi olarak uzaktan gerçekleşecektir.

NOT:  Kurs bitiminde Devam şartını sağlayan adaylar  sınav için başvurabilirler.

Eğitim İçeriği

- TMMOB Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri

- LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri

- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

- LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamaları

- LPG' nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları

- İlgili Standartlar

- LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları

- LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları

- Periyodik Kontrol ve Bakımları

- Yangın Güvenliği

- İlk Yardım Temel Bilgileri

- Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi ve eğitimleri

Kimler Katılabilir

  • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar gereği
  • Teknoloji veya mühendislik fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
  • TMMOB nin İlgili Odasının Üyesi Olmak
  • Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
  • Üye Ödenti Borcu Olmamak
  • MMO üyeleri dışındaki katılımcılar için; 1 adet fotoğraf, meslek odasından alınmış üyelik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma fotokopisi
  • Petrol,Kimya ve Çevre Müh. için ilgili odadan alınmış izin belgesi gerekmektedir.

Ödeme Bilgileri

525 TL