Iso 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi Sanal Sınıf 26 Ekim 2021 Salı 19:00 Çevrimiçi Eğitimler
4 / 20
Eğitim Hakkında

Çevrimiçi Eğitim Açıklaması: Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Online eğitimimiz günlük ortalama 3 oturum olarak yapılacak olup, oturumlar arasında aralar verilecektir.
Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılara katılım belgesi düzenlenecektir.

Eğitim Adı:  ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi (Çevrimiçi Eğitim)

Eğitim Hedefi:  ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistem Standardının bir işletmede kurulması veya diğer yönetim sistemlerine entegrasyonu çalışmalarına katkı sağlanmasıdır.

Tarih: 26-27-28-29 Ekim 2021 (4 Gün)

Eğitim Saatleri: 26-27-28-29 Ekim 2021 tarihlerinde 19.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır.

(Çevrimiçi Eğitim Günde 3 saat, Toplamda 12 Saat Olarak Yapılacaktır.)

Eğitmen: Ali ÖZGENÇ (Linkedin Hesabı: https://www.linkedin.com/in/ali-%C3%B6zgen%C3%A7-223b9631/)

Belgelendirme: Eğitimin tamamına katılanlara "Eğitim Katılım sertifikası" düzenlenecektir. 

Eğitim İçeriği

-  Enerji politikası, kapsam ve sınırların belirlenmesi

-  Enerji yönetimi ekibinin oluşturulması (görev, yetki ve sorumluluklar)

-  Enerji planlama sürecinin oluşturulması

-   Enerji verilerinin elde edilmesi

-   Önemli Enerji Kullanıcılarının belirlenmesi

-   Enerji referans çizgileri (EnRÇ) ve enerji performans göstergelerinin (EnPG) belirlenmesi

-   Risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

-  Enerji amaç, hedef ve eylem planlarının oluşturulması

-  Enerji verimli işletme sisteminin kurulması o   İşletme kontrolllerinin belirlenmesi

o   Enerji verimli bakım süreci o   Enerji verimli tasarım süreci o   Enerji verimli tedarik süreci -  Enerji performansı izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması

o   Regresyon analizi

o   Enerji yoğunluğu endeksi

o   CUSUM

o   Hedeflenen ve gerçekleşen enerji hedeflerinin kıyaslanması -  Enerji verimliliği projelerinde finansal değerlendirme teknikleri

o   Geri Ödeme Süresi

o   Net Bugünkü Değer

o   İç Karlılık (Verim) Oranı

o   Yaşam Döngüsü Maliyeti

Kimler Katılabilir

ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, izlenmesi veya tetkik edilmesinde yer alan herkes katılabilir.

Ödeme Bilgileri

Cari yıl dahil aidat borcu olmayan üyeler için eğitim ücreti (%30 indirimli) : 350 TL

Cari yıl ve üstü aidat borcu bulunan üyeler için eğitim ücreti;  500 TL

TMMOB Üyeleri için Eğitim Ücreti; 500 TL

Dış Katılımcılar için Eğitim Ücreti: 600 TL (KDV DAHİL)

Eğitime kesin kaydın oluşturulması için sanal pos üzerinden eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir.