Lpg Otogaz İstasyonlari Sorumlu Müdür Eğitimi (5 Gün) Çevrimiçi Online BURSA ŞUBE 20 Ekim 2021 Çarşamba 13:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
0 / 20
Eğitim Hakkında

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak katılımcıların bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği


 • Ölçme
 • SI Birim Sistemi ve Birim Dönüştürmeleri (Boyut Analizi)
 • Maddenin Halleri Temel Bilgileri
 • Akışkanlar ve Akışkanlar mekaniği, Akışkan Özellikleri
 • Gazlar, Gazların Kinetik Kuramı(İdeal İdeal olmayan) ve Gazlarda Yanma
 • Petrol, Petrol Ürünleri ve LPGnin Elde Edilmesi ve Kullanımı (Petro Kimya Teknolojisi)
 • Korozyon ve Katotik Koruma
 • LPG Tesisatı İletim ve Birleştirme Elemanları (Borular, Vanalar, Gaz Kesiciler, Otomatik Kontrol, Emniyet Valfleri, Ölçü Aletleri Manometre vb
 • Otogaz İstasyonu Yerleşimi, Vaziyet Planı ve Teknik Resim Kuralları
 • Statik Elektrik ve Statik Elektrikten Korunma, Topraklama
 • Ark sızdırmazlık nedir ve Ark sızdırmaz (Ex-proof) malzemeler
 • MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak, Yetki ve Yükümlülükleri
 • LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri
 • İlgili Standartlar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı
 • LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut uygulamalarını
 • LPGnin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları
 • LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları
 • LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları
 • Periyodik Kontrol ve Bakımları
 • Yangın Güvenliği
 • İlk Yardım Temel Bilgileri
 • Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi ve eğitimleri
 • Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri Uygulama Esasları

Kimler Katılabilir

 • Meslek yüksekokullarının kimya teknolojisi, elektronik teknolojisi, makina, mekatronik, elektrik, enerji tesisleri işletmeciliği, doğalgaz ve tesisatı teknolojisi, gaz ve tesisatı teknolojisi, rafineri ve petrokimya teknolojisi programlarından veya teknoloji fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan veya 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun kapsamında kimyager unvanını almış olan veya diğer bölümlerden mezun olmakla beraber mühendislik veya kimya dalında en az yüksek lisans yapmış olmak
 • Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
 • İmzalı başvuru formu ekinde
  • TC NUMARALI NÜFUS CÜZDANI fotokopisi
  • Onaylı diploma fotokopisi
  • Resmi kuruluşlardan alınacak adres belgesi
  • Belgelendirme ücreti ödenti makbuzu
  • 1 adet fotoğraf