Renkli Söyleşiler 18- Yaşanabilir Bir Dünya İçin Ekofeminizm Sanal Sınıf 22 Ekim 2021 Cuma 20:00 Webinar
40 / 200
Eğitim Hakkında


Renkli Söyleşiler 18 - Yaşanabilir Bir Dünya İçin Ekofeminizm


Tarih: 22.10.2021;20.00

Konuşmacı:Doç Dr. Nilsen Gökçen - Dokuz Eylül Üniversitesi

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu etkinliğidir.

Eğitim İçeriği

Tahakküm biçimlerinin her birine radikal bir karşı çıkış sergileyen Ekofeminizm’in, gerek cinsiyete gerekse ırk ve sınıfa dayalı hiyerarşilere toptan bir karşı duruş anlayışı vardır. Dünyaya en aşağıdan; yoksulun, beyaz olmayanın, toprağın, ağacın, hayvanın gözünden bakan feminist bir bakış içerir. Ataerkinin en eski iki ezileni olan kadın ve doğanın üzerinde kurulan tahakkümün birbirine benzerliğinden yola çıkan, hem kuramsal ve felsefi temellere dayanan hem de hayat pratikleriyle iç içe yaşayan bir bakış açısıdır.