Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi (3 Gün) (Çevrimiçi) Sanal Sınıf 2 Kasım 2021 Salı 10:00 Mühendis Yetkilendirme Kursu
10 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim Günleri ve Saatleri:

02-04 Kasım 2021 - 10:00-18:00

Eğitimin Süresi : 24saat

Eğitim ZOOM platformu aracılığıyla online eğitim olarak gerçekleştirilecektir. 

Online eğitim katılım bağlantısı eğitimden önce kayıt yaptırdığınız mail adresinize gönderilecektir.
Tanımlanan eğitim süresinin tamamına katılım zorunludur. Online eğitim katılım süreleri MMO yöneticisi tarafından denetlenecek olup, katılım şartlarını yerine getiren katılımcılar ardından gerçekleşecek olan sınavdan başarılı olması halinde Sorumlu Müdür Belgesi düzenlenecektir.

Eğitimin Amacı : Ülke ve toplum yararları doğrultusunda kaliteli, sağlıklı, güvenli ve ekonomik tesislerin gerçekleştirilmesi amacıyla, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamaktadır.


Sınav ve Belgelendirme:

EĞİTİMİN SINAVI EĞİTİM SONUNDA ONLINE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 

Başarı notu 100 üzerinden en az 70’dir. Başarılı olanlara Oda Tarafından LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Sertifikası verilecektir. Bu belge tek başına geçersiz olup; çalışacağı LPG Otogaz İstasyonu ile yapacağı sözleşmeyle birlikte Oda'ya başvuran üyeye LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup ( 2 yıl içerisinde ) , kursa devam zorunluluğu vardır.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen mühendislik alanındaki meslek disiplinleri. katılım sağlayabilir. Ayrıca ilgili Meslek Odası kaydı zorunluluğu bulunmaktadır.

MMO üyesi dışındaki diğer meslek odalarına kayıtlı mühendislerden  aşağıdaki evrakları mail olarak istenecektir:

(egitim-diyarbakir@mmo.org.tr)

Kimlik fotokopisi

Diploma fotokopisi

Oda kayıt belgesi

Fotoğraf

Eğitim İçeriği

MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği, Sorumlu Müdürün Hak,

Yetki ve Yükümlülükleri

LPG Piyasası Hukuki Düzenlemeleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

LPG depolama, dolum tesislerini, otogaz istasyonlarını, LPG tesisatını ve konut

uygulamaları

LPG` nin Tanımı, Teknik Özellikleri ve Kullanım Alanları

İlgili Standartlar

LPG Otogaz İstasyonları Ekipmanları

LPG Doldurma, Boşaltma Kuralları

Periyodik Kontrol ve Bakımları

Yangın Güvenliği

İlk Yardım Temel Bilgileri

Çalışan personelin eğitimine yönelik planlama ve uygulamaları, Personel Yönetimi

ve eğitimleri ile "Sorumlu Müdür Kontrol Kayıt Defteri" Uygulama Esasları


Kimler Katılabilir

Mühendislik alanındaki meslek disiplinleri katılım sağlayabilir. (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliğinde belirtilen) Ayrıca ilgili Meslek Odası kaydı zorunluluğu bulunmaktadır.

TMMOB üyesi Petrol, Çevre ve Kimya Mühendisleri Odası üyeleri meslek odalarının açtığı eğitimlere katılması gerekmektedir.


Kayıt Sırasında istenen belgeler


MMO Üyeleri için:

-Kurs ücretini yatırmış olmak

-Üye aidat borcu olmamak


TMMOB Üyeleri için:

-Oda üye kimlik kartı fotokopisi

-Üye aidat borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu Odadan belge

-Kurs ücretini yatırmış olmak

-1 adet fotoğraf

Ödeme Bilgileri

Sanal Pos ile ödeme yapılabilir.

Ücret: 525 TL