Yatırımların Finansal Açıdan Değerlendirilmesi (Çevrim Içi) Sanal Sınıf 8 Ocak 2022 Cumartesi 09:30 Çevrimiçi Eğitimler
0 / 20
Eğitim Hakkında

Eğitim Adı : Yatırımların Finansal Açıdan Değerlendirilmesi


Eğitim Süresi : 18 Saat (3 gün)

Eğitim Tarihi : 08-09-15 Ocak 2022 saat : 09:30-17:30

Eğitim Ücreti : 660 ₺ (Üye) - 900 ₺ (Diğer)


Amacı: Yapılması düşünülen bir ürünün, yatırım, üretim ve tüketici tarafından kullanılması aşamaları teknik, iktisadi ve mali çalışmalar gerektirir. Bir ürünün sürekli üretime geçilmesi ve dağıtımı, ne kadar üretilecek, ne kadar kar getirebilecek gibi sorunların yanıtlanması birtakım çalışmalar gerektirir. Bu olguların uygulanmasına başlanmadan önce tüm bu akışların tahmininin yapılması gerekir. Bu gereksemeyi “Yatırım Projesi” veya “Yapılabilirlik Raporu” karşılayacaktır. Kaynakların kıt olduğu ortamlarda ortaya çıkabilecek sıkıntıları önceden planlayarak aşmak firmaların ve firmalara kaynak sağlayanların temel hedefleridir. Bu amaçla yetişmiş insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Mühendisler, finans yöneticileri, üretimde bire bir ilişkide bulunan yöneticilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacak PROJELERİN FİNANSAL AÇIÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ eğitimi aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

Eğitim İçeriği

1-Genel Bilgiler

1.1 Faiz Kavramı

1.2 Bileşik Faiz Kavramı

1.3 Anuite Kavramı (Her dönem sonunda yatırılan a taksitleri için i faizi oranı üzerinden n dönem sonunda oluşan sermaye birikiminin oluşumu)

1.4 İndirgeme oranı Kavramı

1.5 Sermayenin maliyeti.(Örnek çözümlemeler ile)

1.6 Regresyon analizi kavramı ve örnek çözümler

2-Yatırım Tutarının Hesaplanması(Örnek Uygulamalar)

2.1 Sabit Sermaye Yatırımı

2.2 İşletme Sermayesi

3-İşletme Dönem Gelir ve Giderleri

4-Projenin Finansmanı ve analizi

4.1 Statik Yöntemler

4.1.1 Geri Ödeme Süresi

4.1.2 karlılık Oranı Yöntemi

4.1.3 Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi

4.2 Dinamik Yöntemler

4.2.1 Net Bugünkü Değer Yöntemi

4.2.2 Fayda Masraf Yöntemi

4.2.3 İç Karlılık Oranı

5.Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi Maddeler halinde belirtilen konular ile ilgili örnek çözümlemeler yapılacaktır. SEMİNERDE ÖRNEK YATIRIM PROJESİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ KATILIMCILARA VERİLECEKTİR.