Istatistiksel Proses Kontrolü Eğitimi -- Çevrimiçi Eğitim Sanal Sınıf 5 Mart 2022 Cumartesi 09:30 Çevrimiçi Eğitimler
2 / 16
Eğitim Hakkında

Tarih: 05  Mart 2022; 09.30-16.30
Eğitmen:
 H. Aykut Yeni

Eğitim İçeriği

Eğitim Amacı
İş dünyasında kalitenin geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması ve sorunların teşhisi ve analizi konularında istatistiksel yöntemlerin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. İstatistiksel yöntemlerden biri olan, istatistiksel süreç kontrolün temel amacı süreçteki özel nedenleri yok ederek süreci kontrol altında tutmak ve hataları gidermektir. Bu programın ilk gününde, eğitim boyunca karşılaşılacak olan temel istatistiksel teknik ve terimlerin tanıtılması ve bu tekniklerin karar sürecinde uygulanması ile ilgili bilgi aktarılmaktadır. Aynı günde daha sonra yaygın olarak kullanılan X-R tablosu detaylı biçimde anlatılacak ve yorumlanacaktır. Eğitimin ikinci gününde ise X-MR tablosu, Makina ve süreç yeterlilik çalışmaları(Cmk,Ppk,Cp,Cmk) ile niteliksel kontrol tabloları (P, np, c ve u) anlatılacaktır.Ayrıca ilk onay işleminde oldukça yaygın olarak kullanılan Pre-kontrol yöntemi ile diğer kontrol tabloları hakkında bilgi verilecektir.
Eğitim İçeriği
İstatistik ve ölçme
İstatistiğin uygulaması
İstatistik uygulamalarında süreç
İstatistiksel ölçüler
Veri toplama
Ana kütle ve örnekleme
İstatistiksek seriler
İstatistiksel kavramlar
Normal dağılım, z-tabloları
Ortalama, mod, medyan
Değişim aralığı
Değişkenlik ve standart sapma
Kararlılık
Temel istatistiksel teknikler
Histogram
Pareto diyagramı
Neden-sonuç diyagramı
Doğrusal regresyon
Dağılma diyagramı
Eğilim diyagramı
Akış diyagramı
Kontrol tablosu
İstatistiksel Süreç Kontrolu
X-R tabloları
X-MR (X – Hareketli Aralık)
p, np, u ve c tabloları
Yorumlama ve analiz
Süreç Yeterliliği (Cp,Ppk,Cmk,Cpk)
Diğer Süreç Kontrol Tabloları
Pre-kontrol
Üstel ağırlıklı hareketli ortalama tablosu (EWMA)
Birikmiş toplam kontrol tablosu (CuSum)
Çok değişkenli kontrol tablosu (multivariate control charts)
Regresyon kontrol tablosu
Short – run kontrol tabloları
Bölge kontrol tablosu – Zone chart

Eğitimde aktif katılım ve grup çalışmaları esastır. Gerçek hayatta Karşılaşılabilecek örnekler üzerinde çalışılır. Bu çalışmalara yardımcı olmak üzere, katılımcıların eğitime elektronik hesap makinası, getirmeleri yararlı olacaktır.

Kimler Katılabilir

Veri toplama ve analizi konularında çalışan ya da karar verme konumunda olan ve temel matematik bilgisine sahip olan her düzeyden personel. Katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlıdır.

Ödeme Bilgileri

Önkayıt ve Kayıt:

*İndirimli ücret aidat borcu bulunmayan üyelerimize uygulanmaktadır.

*Seminerimizde aynı firmadan 3 kişi ve üzeri katılımlarda dış katılımcı eğitim ücretinde kişi başı %20 indirim uygulanır. Aynı firmadan katılım 4 kişi ile sınırlıdır.

Portal üzerinden Kayıt ve Ödeme:

*Firmadan toplu katılımda bulunmuyorsanız; Kayıt ol sekmesini onaylamanız ve ön kayıt işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Ön kaydınızın tamamlamanız sonrasında kesin kayıt işleminin tamamlanması için, ekrana gelen Sanal POS ile veya aşağıda belirtilen hesaplarımıza ödemenizi yapmanız gerekmektedir. (Ödeme açıklamasında kurs adı ve katılımcı ismi belirtilmelidir.

Firmalardan Toplu Katılımlarda Kayıt ve Ödeme

*Firmadan toplu katılım gerçekleştirecekseniz; önkayır içi Kayıt formunu  doldurarak ikm-izmir@mmo.org.tr ,  egitim-izmir@mmo.org.tr  iletilmesi gereklidir.

*Kesin kayıt için eğitim ücretinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırarak banka dekontunun aynı  e-posta adreslerine iletilmesi gereklidir.

*Yapı Kredi Ankara Şubesi 929-92110663 no’lu banka hesabımız -IBAN TR 73 0006 7010 0000 0092 1106 63)

*Kaydınızın  eğitimden en geç 3 gün öncesinde tamamlanmalıdır.

*Eğitimin bir gün önce eğitim doküman ile eğitime katılım bağlantısı e-posta ile gönderilecektir.  

*Eğitimlerimiz Online ZOOM programı üzerinden interaktif şekilde gerçekleştirileceğinden aynı mekandan toplu  katılımlarda sesin yankılanmasını engellemek için;  mikrofonlu kulaklık kullanılması uygun olacaktır. 

*Planlanan eğitimlerimizin tarihlerinde; kontenjan durumuna göre değişikliğe gidilebilmektedir.


KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ  

Bağlantıyı Farklı Kaydet İle İndiriniz.